Kościół w liczbach. Pandemia znacząco wpłynęła na życie religijne Polaków!

Justyna
Newsy
14.01.2023 9:29
Kościół w liczbach. Pandemia znacząco wpłynęła na życie religijne Polaków!

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) regularnie publikuje dane statystyczne na temat polskich katolików. Najnowsze, obejmujące 2021 rok, zdecydowanie nie są optymistyczne. Największy wpływ w tym przypadku miała mieć pandemia COVID-19.

Najnowsze statystyki

ISKK odnotował w kraju wyraźny spadek aktywności religijnej. Prezentujemy wybrane, najważniejsze dane na ten temat.

Liczba parafii

W 2021 roku, w Polsce działalność duszpasterską prowadziło 10 352 parafie katolickie, z czego 672 stanowiły parafie zakonne.

Niedzielne msze

Z danych ISKK wynika, że na niedzielną mszę świętą regularnie uczęszcza 28,3 proc. Polaków, a do komunii świętej przystępuje 12,9 proc. z nich. Dla porównania, w 2019 roku w mszach św. uczestniczyło 36,9 proc. wiernych, a 16,7 proc. przystępowało do komunii.

Największy odsetek osób chodzących co niedziela na mszę świętą jest tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (59,1 proc.), rzeszowskiej (49,7 proc.) i przemyskiej (46,9 proc.).

Dane te częściowo pokrywają się ze statystykami przystępowania do komunii świętej. W diecezji tarnowskiej przyjmuje ją najwięcej osób (21,9 proc.).

Więcej sakramentów

W 2021 roku nastąpił wzrost liczby udzielanych sakramentów. Sakrament chrztu został udzielony 315 tys. osób. W 2021 roku wzrosła również liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 331,7 tys. osób.

Do bierzmowania przystąpiło 265,7 tys. osób. Wzrost zaobserwowano także w przypadku liczby udzielonych sakramentów małżeństwa, która wyniosła 103,9 tys.

Lekcje religii

O 3,3 proc. spadł odsetek uczniów uczęszczających na religię. W roku szkolnym 2021/22 we wszystkich typach placówek edukacyjnych było to 82% uczniów. Najwyższy odsetek odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97%) i przemyskiej (97%), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (63%) i warszawskiej (66%).

Wpływ pandemii

Wiceszef ISKK przypomniał, że badanie praktyk niedzielnych odbyło się 26 września 2021 roku, kiedy wierni mogli zajmować połowę wszystkich miejsc w świątyniach (limit nie dotyczył osób w pełni zaszczepionych) i mieli obowiązek zakrywania ust i nosa. W związku z tym, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KEP możemy przeczytać:

Dane dotyczące dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św.) i communicantes (osób przystępujących do komunii św.) nie są miarodajne. Mimo sytuacji, która jednoznacznie zniekształca wyniki, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zdecydował się przeprowadzić badania, aby utrzymać roczny cykl prowadzonych statystyk”.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną