Dlaczego coraz mniej Polek chce mieć dzieci?

Agnieszka

Styl życia

12.01.2023 9:48

Dlaczego coraz mniej Polek chce mieć dzieci?

Niż demograficzny w Polsce i w innych krajach europejskich od dawna jest jednym z ważniejszych tematów. Polki coraz później i coraz rzadziej decydują się na zakładanie rodziny. Przeprowadzono sondaż na ten temat, z którego wynika, że niechęć do posiadania potomstwa rośnie. Jak to wygląda w liczbach?

Rośnie liczba Polek, które nie chcą mieć dzieci

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że tylko 32 procent kobiet w wieku 18–45 lat planuje posiadanie dzieci w bliższej lub dalszej przyszłości. Z tej konkretnej grupy 17 procent kobiet planuje zajść w ciążę 3-4 lat, a reszta w latach późniejszych. 

Natomiast 68 procent kobiet w ogóle nie planuje zajścia w ciążę, ani teraz, ani w przyszłości. 

Co ciekawe, w porównaniu do 2017 roku, kiedy odsetek kobiet w wieku 18-45 lat planujących potomstwo był wyższy o 9 pkt. procentowych, obecnie więcej kobiet starszych deklaruje, że chciałoby mieć dzieci w przyszłości. Spadł więc odsetek kobiet młodych planujących potomstwo. W roku 2017 tendencja ta była odwrotna.

"Spadek ten można po części tłumaczyć zmianami demograficznymi, jakie nastąpiły w tym czasie. W stosunku do 2017 r. w analizowanej grupie relatywnie spadł odsetek kobiet młodszych, do 34. roku życia, a wzrósł starszych, w wieku 35-39 lat, a przede wszystkim tych w wieku 40-45 lat" - zauważa CBOS w analizie wyników badań.

Rośnie średnia wieku zajścia w pierwszą ciążę

Z badań CBOS wynika też, że obecnie średnia wieku kobiet planujących pierwsze dziecko to 30 lat. W 2017 średnia wieku była o 1-2 lata niższa.

Kobiety z większych miast chcą mieć dzieci

Innym przebadanym wskaźnikiem dotyczącym chęci posiadania dzieci jest miejsce zamieszkania. Okazuje się, że mieszkanki największych miast (ponad pół miliona mieszkańców) częściej deklarują chęć założenia rodziny. Dotyczy to też kobiet o wyższym wykształceniu oraz o dochodach wynoszących co najmniej 2000 zł na osobę. 

Nie bez znaczenia jest też wsparcie 

"Okazało się - podobnie jak pięć lat wcześniej - że kobiety, które mogłyby spodziewać się wsparcia ze strony najbliższego otoczenia w codziennej opiece nad dziećmi, częściej deklarują zamiar posiadania potomstwa zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie" - czytamy.

Dlaczego Polki nie chcą mieć dzieci?

Kobiety najczęściej podają cztery powody, dla których nie chcą na razie lub w ogóle mieć dzieci. Po pierwsze chcą być na tyle dojrzałe, aby sprostać trudnej roli, jaką jest bycie matką. Po drugie, boją się o utratę pracy z powodu ciąży lub brak możliwości osiągnięcia zawodowych celów i stabilizacji finansowej z powodu ciąży. Po trzecie, co trzecia kobieta (w wieku 18-29) deklaruje, że jest na utrzymaniu innych osób i nie ma własnych dochodów. Wiele kobiet chce urodzić dziecko dopiero, gdy ma własne mieszkanie, stabilne zatrudnienie. W końcu po czwarte, część kobiet obecnie nie podejmuje decyzji o potomstwie ze względu na sytuację w kraju.