Dopłaty do gazu ziemnego 2023. Dla kogo?

Agnieszka

Dofinansowania

11.01.2023 11:22

Dopłaty do gazu ziemnego 2023. Dla kogo?

 

W ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych zawarto szczegółowe informacje o dofinansowaniach do gazu ziemnego w 2023 roku. Jakie są więc zasady otrzymania dopłaty do gazu w tym roku? Kto może się starać o dofinansowanie?

Dopłaty do gazu ziemnego w 2023 roku

We wspomnianej ustawie zawarto rozwiązania, których celem jest ochrona obywateli przed znacznymi podwyżkami cen gazu w 2023 roku. Mowa między innymi o zamrożeniu cen gazu na poziomie cen z 2022 roku i ustanowienie jej ceną maksymalną.

Dopłaty do gazu niezależnie od wysokości dochodu

Zamrożenie cen gazu do poziomu mniej więcej 200,17 zł za 1 MWh (cena przybliżona z 2022 roku) ma trwać od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Będzie to cena maksymalna, jaką może pobrać sprzedawca gazu od odbiorcy końcowego.

Zamrożeniem cen gazu będą objęci wszyscy, bez względu na wysokość dochodu w gospodarstwie domowych. Mowa zarówno o gospodarstwach domowych, jak i o tzw. podmiotach wrażliwych, czyli szpitalach, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, czy placówkach organizacji pozarządowych. 

Jednak nieco więcej zyskają osoby z najniższymi dochodami. Wrócił bowiem wyższy VAT na gaz, który w 2022 roku, dzięki tarczy inflacyjnej, był obniżony do zera.

Refundacja VAT-u na gaz

Od stycznia 2023 roku nie obowiązuje już zerowy VAT na gaz. Rząd podniósł go z powrotem do 23 procent. Dla gospodarstw domowych z najniższymi dochodami przewidziano więc rekompensatę w postaci refundacji VAT-u na gaz. 

Refundacja VAT-u będzie przydzielana na takich samych zasadach, jak dodatek osłonowy. Kryterium dochodowe, które upoważnia do refundacji VAT-u będzie więc wynosić:

  • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Rekompensata dla dostawców gazu

Dostawcy gazu, którzy zobowiązani są do sprzedaży gazu po cenie określonej w ustawie, także mogą liczyć na rekompensatę poniesionych strat. 

Jeżeli realne koszty, które ponosi dostawca, będą wyższe, taki podmiot będzie mógł liczyć na wyrównanie.