Rząd zajmie się nowelizacją Kodeksu pracy! Jakie czekają nas zmiany?

Justyna

Prawo

09.01.2023 20:31

Rząd zajmie się nowelizacją Kodeksu pracy! Jakie czekają nas zmiany?

Już we wtorek rząd ma rozpocząć pracę nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Wśród rozwiązań przygotowanych przez resort rodziny i polityki społecznej znalazło się wiele ważnych rozwiązań.

Nowości w Kodeksie pracy

Głównym celem zmian w Kodeksie pracy jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE

Przedstawiamy poniżej najważniejsze z czekających nas zmian!

Unijne dyrektywy

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy przewiduje m.in., że pracodawca będzie musiał przekazywać więcej informacji o warunkach zatrudnienia. Zmiany będą też dotyczyć umów na okres próbny, a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy.

Z kolei celem dyrektywy rodzicielskiej jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami. Przewidywane są m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich i wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego.

Urlop rodzicielski

Po zmianach prawo do urlopu rodzicielskiego przestanie być uzależnione od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka - stanie się indywidualnym prawem dla każdego z rodziców. Według projektu urlop rodzicielski będzie też dłuższy. Dziś to 32 lub 34 tygodnie, a docelowo 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu.

Zasiłek macierzyński

Kolejna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop opiekuńczy

Do porządku prawnego wejdzie też urlop opiekuńczy w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym. To bezpłatny urlop udzielany na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny wymagającemu opieki.

Elastyczna organizacja pracy

Zmiany przewidują też bardziej elastyczną organizację pracy. Po zmianie przepisów – pracodawcy nie będą mogli zlecać – bez zgody pracownika – pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat. Obecnie ta granica to 4 lata życia dziecka.