Co można uznać za zdradę?

Justyna

Związki

08.01.2023 21:20

Co można uznać za zdradę?

Najczęściej, gdy mówimy o zdradzie mamy na myśli zdradę fizyczną. Jednak może ona dotyczyć również innych obszarów, w których przekroczyliśmy granicę lojalności. W takim razie, jakie zachowanie można nazwać zdradą?

Oblicza zdrady

Możemy rozróżnić trzy rodzaje zdrady:

  • Zdrada fizyczna – oznacza intymny kontakt fizyczny z inną osoba poza związkiem lub małżeństwem.
  • Zdrada emocjonalna – jest dzieleniem intymności z osobą trzecią poza kontaktami fizycznymi. Może obejmować fantazjowanie o innej osobie, rozmyślanie o niej oraz nadmierne angażowanie się w jej sprawy.
  • Cyberzdrada – jest czymś pomiędzy zdradą emocjonalną, a zdradą fizyczną. Zawiera w swojej definicji szerokie spektrum działania, obejmujące na przykład aktywność na chatach lub portalach randkowych.

Okoliczności zdradzania

Poza rodzajami zdrady, można również wskazać, w jakich okolicznościach się pojawia i jakie może mieć przyczyny. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

Zdrada z przyjacielem

Przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest bardzo trudnym wyzwaniem, a przez wiele osób uważanym za niemożliwe do osiągnięcia. Im częściej z kimś przebywamy i dzielimy prywatne informacje, tym czujemy z tą osobą większą bliskość. Dzielenia się z przyjacielem tematami z życia prywatnego, może jednak stanowić przekroczenie cienkiej granicy lojalności w stosunku do naszego partnera.

Zdrada z zemsty

Często zdrada jest odpowiedzią na wcześniejszą nielojalność partnera. Stanowi próbę poradzenia sobie z bólem i poczuciem poniżenia, a także sposób odreagowania swojej złości.

Zdrada okazjonalna

Jest to ogólnie najczęściej spotykana forma zdrady, która zdarza się przede wszystkim w pracy lub pod wpływem alkoholu. Można tutaj zawrzeć również wakacyjne romanse. Zwykle nie jest zaplanowana, a raczej to dzieło sprzyjających jej okoliczności.

Zdrada emocjonalna

Pojawia się zwykle w tych związkach, w których brakuje emocjonalnego zaangażowania. Wówczas małżonkowie lub partnerzy zazwyczaj wywiązują się ze swoich obowiązków wobec dzieci, spraw domowych, finansowych, ale tęsknią za przeżyciem emocjonalnych uniesień.

Zdrada kompensująca

Dochodzi do niej, kiedy obu stronom zależy na utrzymaniu związku, ale nie ma w nim pożądania, bliskości i miłości. W tej sytuacji partnerzy decydują się na zdradę, żeby zaspokoić swoje potrzeby.

Zdrada związana z zaniedbaniem

O zdradzie możemy mówić również w przypadku, kiedy partner angażuje swój czas i uwagę w sprawy niezwiązane ze współmałżonkiem, jednocześnie go zaniedbując. W ten sposób zdradzać można z komputerem, z pracą, ze sportem, każdym innym obszarem zainteresowań, który staje się priorytetem względem partnera.

Z pewnością nie są to wszystkie możliwe przejawy nielojalności wobec partnera. A co Waszym zdaniem można uznać za zdradę?