Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak z niego skorzystać?

Justyna

Dofinansowania

08.01.2023 12:02

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak z niego skorzystać?

Istotę stworzonego w ubiegłym roku zasiłku w ramach RKO było wsparcie rodziców w zakresie łączenia pracy z opieką nad małym dzieckiem. Z dofinansowanie wciąż można skorzystać, jak to zrobić?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Proponowane świadczenie, przyznawane niezależnie od dochodów, pozwala na otrzymanie nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Choć nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2022 r., o świadczenie można występować także dla dzieci, które urodziły się przed tym terminem. Co ważne, rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki – mogą z nich na przykład opłacić żłobek lub nianię.

Zdjęcie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak z niego skorzystać? #1
źródło: https://www.gov.pl/web/polski-lad/rodzinny-kapital-opiekunczy

Istotę tego wsparcia podkreśla minister Marlena Maląg:

„Nowe świadczenie, które weszło w życie z początkiem ubiegłego roku, to ważne wsparcie dla rodziców. Dodatkowe środki pozwalają pokryć część kosztów opieki nad najmłodszym dzieckiem, a w efekcie łatwiej godzić życie rodzinne z pracą. W ciągu roku od uruchomienia programu wypłaciliśmy ponad 3,5 mld zł na blisko 593 tys. dzieci”.

Jak otrzymać zasiłek?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Wniosek można złożyć wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

  • portalu [email protected] Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • bankowości elektronicznej.

Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku wynosi w tym przypadku 2 miesiące od dnia złożenia. Z kolei wypłata następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału. Informację o przyznaniu świadczenia, będzie widoczne w skrzynce odbiorczej na platformie PUE ZUS.

Inny sposób wsparcia

Od kwietnia ubiegłego roku można składać także wnioski o inny instrument wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3.  Rządowe dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na te dzieci, które nie są objęte RKO. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Co istotna pieniądze trafiają  bezpośrednio do placówki, a nie w ręce rodziców.

W przypadku tego dofinansowania również nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wnioski o pieniądze można składać wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez wymienione wcześniej kanały cyfrowe.