Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500 + dla seniora!  Więcej osób będzie mogło uzyskać dofinansowanie.

Martyna

Dofinansowania

07.01.2023 17:40

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500 + dla seniora!  Więcej osób będzie mogło uzyskać dofinansowanie.

Popularnym programem rządowym jest świadczenie pieniężne dla osób powyżej 75 roku życia. Władze informują, że od 1.03.2023 r. zmienią się warunki przyznawania środków finansowych. Przedstawiamy kto może otrzymać dofinansowanie.  

Seniorzy w Polsce 

Osiągnięcie wieku emerytalnego, powinno się kojarzyć ze spokojnym czasem należycie zasłużonym po latach pracy. Niestety w Polsce wysokość emerytur jest bardzo niska w stosunku do krajów Europy Zachodniej.   

"Przeciętna emerytura w marcu 2022 r. wyniosła 2545 zł brutto. Kiedy podzielimy to na emeryturę mężczyzn, to będziemy mieć 3184 zł, a w przypadku pań - 2128 zł." - gazetaprawna.pl 

W związku z problemami finansowymi starszych osób (nie tylko emerytów) rząd wprowadził w życie program 500 + dla seniorów. 

Rządowe świadczenie 

Program 500 + dla seniora przysługuje osobom, które ukończyły 75 rok życia i ich emerytura, renta lub inne dochody nie przekraczają kwoty 1896,13 zł brutto. Osiąganie większych dochodów spowoduje, że świadczenie 500 plus dla seniora nie zostanie przyznane.  

Natomiast w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, decydującym czynnikiem wypłaty pieniędzy jest stan zdrowia. Wtedy o dofinansowanie może się ubiegać każda osoba pełnoletnia, która posiada oświadczenie na temat: 

  • niezdolności do samodzielnej egzystencji 
  • całkowitej niezdolności do pracy  
  • zaliczenia do I grupy inwalidów wydanego przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską 
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym  
  • całkowitej niezdolności do służby  

Nadchodzące zmiany 

Oprócz stanu zdrowia osoby, która ubiega się o dofinansowanie brane są pod uwagę jej dochody. Obecnie nie mogą one przekraczać 1896,13 zł brutto. Natomiast od 1.03.2023 r. próg finansowy ma wzrosnąć do kwoty 2157,80 zł. Ta zmiana spowoduje, że coraz więcej osób będzie mogło skorzystać ze świadczenia, które z pewnością okaże się dużą pomocą finansową dla wielu seniorów.  

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go do ZUS. Na podjęcie decyzje instytucja ma 30 dni. W przypadku przyznania środków pieniężnych będą one wypłacane co miesiąc z rozliczeniem od momentu złożenia wniosku.