Wniosek o dodatek elektryczny. Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku!

Justyna

Dofinansowania

06.01.2023 13:27

Wniosek o dodatek elektryczny. Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku!

Dodatek elektryczny przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła. Jak otrzymać dodatkowy 1000 lub 1500 zł?

Dodatek dla ogrzewających energią elektryczną

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku wprowadzona w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej weszła w życie 3 listopada 2022. Jej założenia mówią m.in. o zamrożeniu cen prądu w 2023 na poziomie tego roku do określonych limitów zużycia.

Ustawa wprowadza też jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem, w tym pompami ciepła. Bazowa wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Ważne terminy

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Jeśli przekroczymy ten termin, złożony przez nas wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Wnioski można osobiście składać w urzędzie gminy lub miasta, a także za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP. Aktualne wzory pisma są dostępne dla zainteresowanych w gminach oraz w sieci. Informację o przyznaniu dodatku otrzymamy bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub mailowo. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Warunki otrzymania pieniędzy

Dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, oznacza to, że jeden dodatek przysługuje na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres, jeśli funkcjonujące pod nim gospodarstwa domowe, mają dwa różne źródła ogrzewania.

W przypadku takich gospodarstw domowych zasadność wniosków ustali wójt, burmistrz albo prezydent miasta decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Komu dodatek nie przysługuje?

Warto zaznaczyć jednak, że dopłata do ogrzewania prądem nie przysługuje wszystkim ogrzewającym swoje domy energią elektryczną. W ustawie wskazano, że dodatku nie dostaną właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę, nawet, jeśli mają też pompę ciepła.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno lub olej opałowy.