Ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w Urzędzie Pracy! Zmiany dla bezrobotnych od 1 stycznia 2023.

Martyna P.
Prawo
28.12.2022 9:33
Ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w Urzędzie Pracy! Zmiany dla bezrobotnych od 1 stycznia 2023.

W 2023 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące osób bezrobotnych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ich głównym celem jest odciążenie Urzędów Pracy i dostosowanie działań urzędów do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Nowy system ma być prosty i otwarty.

Proponowane rozwiązania mają przynieść pozytywny wpływ na wykorzystanie potencjału pracowników publicznych służb zatrudnienia. Efektem ma być także bardziej efektywna pomoc na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców.

Dodajmy, że projekt ministerstwa jest na etapie konsultacji z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi oraz pracodawcami.

 

Ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w Urzędzie Pracy!

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało zmiany dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, które mają wejść w życie w 2023 roku.

W przyszłym roku status osoby bezrobotnej ma zostać oddzielony od ubezpieczenia zdrowotnego.

Resort uważa, że rozwiązanie to sprawi, że w Urzędach będą rejestrowały się jedynie osoby, które faktycznie poszukują zatrudnienia, czy innej formy wsparcia.

Po wdrożeniu zmian zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego będzie trzeba dokonać przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  

Okazuje się, że w 2023 roku do objęcia osoby bezrobotnej ubezpieczonej wystarczy wniosek do ZUS.

„Pracownicy urzędów pracy, którzy do tej pory zajmowali się sprawami związanymi z rejestracją osób bezrobotnych czy też obsługą operacyjną spraw związanych z wyliczaniem i odprowadzeniem składki zdrowotnej za osoby, które tylko w tym celu rejestrowały się w urzędach pracy, będą mogli skoncentrować swoje działania na udzielaniu pomocy bezrobotnym i pracodawcom” – Ministerstwo wyjaśnia w komunikacie.

 

Zdjęcie Ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w Urzędzie Pracy! Zmiany dla bezrobotnych od 1 stycznia 2023. #1

Warunki skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia

Skorzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Pierwszym z nich jest stałe przebywanie na terytorium Polski. Ponadto to zarobki danej osoby nie będą mogły przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia czy prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła.

Przypomnijmy, że na 2023 zapowiedziano dwie zmiany wynagrodzenia minimalnego. Będą więc to następujące kwoty: styczeń - 1745 złotych, lipiec - 1800 złotych.

 

Koniec z opłacaniem składki z budżetu państwa

Rząd planuje przestać opłacać z budżetu państwa składki zdrowotne niektórych ubezpieczonych.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zakłada zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia.

W myśl nowych przepisów składki NIE BĘDĄ opłacane z budżetu dla osób, którym przyznano renty, żołnierzom ,uczniom, bezrobotnym, studentom i doktorantom, kombatantom i osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom niepobierającym zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną