2023: Dłuższy urlop! Nawet 33 dni wolnego!

Martyna P.
Prawo
22.12.2022 9:46
2023: Dłuższy urlop! Nawet 33 dni wolnego!

W 2023 roku Polska ma wdrożyć unijną dyrektywę work-life-balance, której celem jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W związku z planowanymi zmianami w Kodeksie pracy mają pojawić się dodatkowe dni wolne. Niektórzy pracownicy będą mogli liczyć na 33 dni wolne od pracy.

 

W związku z unijną dyrektywą work-life balance Polska musi dostosować przepisy i wprowadzić nowelizację Kodeksu Pracy w myśl tych zasad. Chodzi o wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa stawia sobie za cel zapewnienie równości na rynku pracy między mężczyznami i kobietami.

Pomimo tego, że unijne dyrektywy weszły w życie z początkiem sierpnia 2022, ustawa nowelizująca nie została przyjęta przez Sejm w Polsce. Można przypuszczać, że przepisy unijnych dyrektyw zostaną wdrożone do polskiego Kodeksu Pracy dopiero 1 stycznia 2023.

 

Zdjęcie 2023: Dłuższy urlop! Nawet 33 dni wolnego! #1

2023: Więcej wolnego od pracy!

 

  • Urlop wypoczynkowy - Przypomnijmy, że urlop wypoczynkowy to 20 lub 26 dni wolnych w ciągu roku (w zależności od stażu pracy pracownika). Po wdrożeniu założeń unijnej dyrektywy kwestia ta pozostanie bez mian.
  • Urlop z powodu działania siły wyższej - Będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni (albo 16 godzin) w roku kalendarzowym. Pracownik ma sam decydować o wymiarze takiego urlopu podczas składania pierwszego wniosku. Deklaruje on, czy urlop wykorzystywany będzie w dniach, czy godzinach. Wynagrodzenie za taki urlop wynosi połowę wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Powodem skorzystania z takiego wolnego może być działanie siły wyższej, pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika;
  • Urlop opiekuńczy - Urlop ten będzie przysługiwał z tytułu choroby członka najbliższej rodziny, z którym wspólnie zamieszkujemy, czyli np. męża czy dziecka. Urlop ten będzie przysługiwał w wymiarze 5 dni. Urlop będzie bezpłatny. Przypomnijmy, że obecnie przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. Nie ma tu znaczenia ilość dzieci. Dyrektywa rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać na innych członków gospodarstwa domowego.
  • Urlop na żądanie – Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym (Niezależnie od tego czy pracownik ma prawo do 20, czy do 26 dni urlopu wypoczynkowego na rok).

W związku z powyższym pracownik, któremu przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego skorzysta z urlopu z powodu siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz urlopu na żądanie, może liczyć na 33 dni wolnego w ciągu roku kalendarzowego.

 

Ponadto można zyskać dodatkowe dni wolne korzystają z następujących urlopów:

  • Urlop okolicznościowy – jego wymiar zależy od okoliczności zdarzenia (1 lub 2 dni).
  • Urlop dla pracownika wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat – jego wymiar to 2 dni.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną