Kto może być zwolniony z ćwiczeń wojskowych?

Martyna
Prawo
09.12.2022 18:56
Kto może być zwolniony z ćwiczeń wojskowych?

Każdy mężczyzna, który ukończył 19 rok życia jest zobowiązany do przejścia kwalifikacji wojskowej. O powołanie do wojska nie muszą się martwić osoby, które dostaną kategorie D i E. Wyjaśniamy kto jeszcze może zostać zwolniony z ćwiczeń wojskowych. 

 

Obowiązek służby wojskowej  

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje od przyszłego roku otworzyć pobór do wojska na ćwiczenia rezerwistów. Jak wynika z ustawy o obronie ojczyzny zwolnienie z ćwiczeń wojskowych określa art. 248 ust.5. Przepis dotyczy sytuacji, który powołuje do pełnienia służby wojskowej osoby w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.  

Zwolnione są obligatoryjnie osoby, które na kwalifikacji wojskowej otrzymały kategorię D oraz E. Ponadto w ustawie jest mowa, że zwolnienie dotyczy osób, które: 

  • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego  
  • zostały wybrane na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora
  • pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego albo sprawują mandat radnego
  • zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej
  • zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę 

 

Możliwość odwołania 

Z pewnością w przypadku wezwania do odbycia służby wojskowej część osób będzie chciała się odwołać. Przesłanką do uwzględnienia wniosku jest przywlekła choroba, która nie rokuje poprawy do wyznaczonego terminu stawienia się w jednostce. 

Można również wskazać inne szczególne okoliczności życiowe, które uzasadniałyby zwolnienie z odbycia ćwiczeń wojskowych. Jednak część osób zastanawia się czy wyższe wykształcenie również powoduje odpuszczenie w udziale w ćwiczeniach wojskowych.  

 

Osoby z wyższym wykształceniem 

Tytuł licencjata oraz magistra nie daje żadnej ulgi, w niektórych przypadkach wręcz przeciwnie. Wszystko zależy od tego jaki kierunek studiów się ukończyło. Powołani do służby wojskowej mogą być m.in.: 

  • Lekarze 
  • Pielęgniarki 
  • Informatycy 
  • Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C 

 

Ponadto nawet księża nie są zwolnieni z tego obowiązku. Mogą zostać powołani do odbycia ćwiczeń, a następnie pełnić funkcje kapelana wojskowego. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną