Ruszyły masowe powołania do wojska!

Justyna

Newsy

03.12.2022 8:42

Ruszyły masowe powołania do wojska!

Wojsko Polskie wysyła rezerwistom wezwania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. W najbliższym czasie otrzyma je około 200 tys. osób.

Wezwania na ćwiczenia wojskowe

Wojsko Polskie wznowiło obowiązkowe ćwiczenia wojskowe zawieszone na czas pandemii. Wezwania na nie otrzyma w tym roku nawet 200 tys. osób. Armia chce nadrobić czas stracony w trakcie pandemii i przeszkolić jak najwięcej ludzi pozostających w rezerwie aktywnej. Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa. Powoływani są szeregowi do 50 lat, a podoficerowie lub oficerowie – do 60 lat.

Osoby pozostające w tzw. rezerwie pasywnej mogą być objęte programem szkoleń jednodniowych, krótkotrwałych – do 30 dni bez przerwy, – długotrwałych – do 90 dni bez przerwy lub rotacyjnych – łącznie do 30 dni, odbywanych z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego.

Obowiązek dla cywili

Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego Wojsko Polskie chce zadbać o kondycję i należyte wyszkolenie, a także zapoznać rezerwistów ze współczesną techniką wojskową.

Najpierw rezerwiści dostają przydział mobilizacyjny, czyli konkretny adres jednostki, a dopiero potem powołanie do wojska. Kartę powołania do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dostają nie później niż 14 dni przed terminem stawienia się w jednostce. W zależności od potrzeb i zadań jednostki na ćwiczenia są powoływani żołnierze rezerwy różnych specjalności, w grupach m.in.: pancerno- -zmechanizowanej, logistycznej i saperskiej.

Zdjęcie Ruszyły masowe powołania do wojska! #1

Ile wynosi wynagrodzenie?

Ćwiczenia wojskowe są obowiązkowe. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu pracownikowi, którzy dostanie wezwanie, ale jest to urlop bezpłatny. Aby rezerwista finansowo na tym nie stracił, za każdy dzień ćwiczeń żołnierz otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem.

Stawki dzienne wypłacane za ćwiczenia wojskowe:

  • kapitan – 184,95 zł,
  • porucznik – 174,70 zł,
  • sierżant – 141,80 zł,
  • kapral – 133,60 zł,
  • szeregowy – 117,13 zł.

Uchylanie się od odbywania służby wojskowej

Od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej można złożyć odwołanie do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie zawsze jednak zostaje rozpatrzone pozytywnie.

Unikanie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych jest karalne zgodnie z kodeksem karnym. Rezerwista, który nie stawił się na ćwiczenia wojskowe, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Grozi za to kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności na okres od roku do 3 lat.