Rusza program 2000 Extra. Wyjaśniamy kogo obejmuje dofinansowanie!

Martyna

Dofinansowania

02.12.2022 18:33

Rusza program 2000 Extra. Wyjaśniamy kogo obejmuje dofinansowanie!

Rosnąca inflacja wpływa na życie codzienne Polaków. Jednym z pomysłów, aby okazać wsparcie najbardziej potrzebującym jest nowy program 2000 Extra, który dotyczy dofinansowania ubogich rodzin. Przedstawiamy kogo obejmuje dofinansowanie. 

 

Projekt gminy Michałowo 

Michałowo jest wsią położoną w województwie Podlaskim. To właśnie tutaj został uchwalony przez radę gminy nowy dodatek dla rodzin. Zakłada on wsparcie w wysokości 2000 zł dla najbardziej potrzebujących.  

Inicjatywa została podjęta już w 2019 roku. Teraz burmistrz Marek Nazarko podpisał decyzję o przyznaniu świadczeń. Władze gminy informują, że wsparciem zostanie objętych 150 rodzin z Michałowa.  

 

Osoby objęte dofinansowaniem 

Aby uzyskać świadczenie pieniężne rodziny musiały wypełnić specjalne wnioski, w których trzeba było opisać swoją sytuację finansową oraz powód ubiegania się o dofinansowanie. Wsparcie mogą otrzymać m.in. samotne matki oraz rodziny w trudnej sytuacji finansowej.  

Jak zaznaczają władze gminy dodatek 2000 Extra można przeznaczyć m.in. na: 

  • lekarstwa 
  • uregulowanie czynszu 
  • opał 
  • zakupy spożywcze 

Każdy przypadek został indywidualnie rozpatrzony przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie. Warto również podkreślić, że jest to jedyny taki program dla mieszkańców w skali kraju. 

Sytuacja rodzin w Polsce 

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny: 

“Liczba osób żyjących w Polsce w ubóstwie wzrosła gwałtownie od 2019 do 2020 r. Nastąpił wzrost ogólnego skrajnego ubóstwa polskich rodzin z 4,2 % na 5,2 %, a liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się o około 378 tys. – z 1,6 mln w 2019 do 2 mln w 2020 r.” - GUS 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tłumaczy ten wzrost pandemią koronawirusa oraz zamrożeniem części gospodarki. Obecnie wielu Polaków zmaga się z rosnącą inflacją. W październiku wyniosła ona 17,9% i osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 1996 roku. 

Programy rządowe 

Władze w kraju podkreślają, że jednym z głównych celów jest poprawa życia codziennego polskich rodzin. Obecnie prowadzone są dofinansowania związane z programami m.in. takimi jak: 

  • Rodzina 500 + 
  • Dobry Start 
  • Maluch + 
  • Karta Dużej Rodziny 

Jednak warto sobie zadać pytanie, czy wsparcie proponowane przez rząd dla polskich rodzin jest na pewno wystarczające?