Maluch Plus w 2023 roku. 837 zł dofinansowania na dziecko w żłobku!

Martyna P.

Dofinansowania

01.12.2022 8:43

Maluch Plus w 2023 roku. 837 zł dofinansowania na dziecko w żłobku!

Rząd zdecydował, że w 2023 roku żłobki i placówki opieki dla dziećmi otrzymają dofinasowanie i program Maluch plus zostanie znacznie rozszerzony. Premier podkreślał, że polityka społeczna i polityka rodzinna jest solidnym fundamentem Polski. Jakie są założenia programu na 2023 rok?

 

Program Maluch plus – na czym polega?

Program Maluch plus jest rządowym programem, którego celem jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

"To budowanie konsekwentnej, stabilnej polityki prorodzinnej. Oczekiwania młodych ludzi są takie, by wesprzeć ich w opiece nad dziećmi do lat trzech" – wskazała M. Maląg podczas wywiadu w Programie I Polskiego Radia.

 

100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach!

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosili, że rząd dąży do stworzenia dodatkowych 100 tysięcy dodatkowych miejsc w żłobkach.

Ponadto w założeniach jest zwiększenie limitów w placówkach.

„2013 czy 2014 rok to poniżej 80 tys. miejsc w żłobkach. Na koniec tego roku będzie to powyżej 230 tys. miejsc w żłobkach. To oznacza trójskok w przyszłość. Potrojenie miejsc w żłobkach daje realną możliwość podjęcia pracy przez mamy” – mówił premier Mateusz Morawiecki.

837 zł dofinansowania na dziecko w żłobku!

W ramach programu rząd udzieli wsparcia gminom w budowie żłobków.

Zapowiedziano także, że na 2023 rok zaplanowano dofinansowania. Rząd zwiększy prawie dwukrotnie budżet programu. Z 2,54 mld zł do 5,5 mld zł w latach 2022-2029.

"Łączny budżet nowej edycji programu #MaluchPlus to 5,5 mld złotych, planujemy utworzyć 100 tys. nowych miejsc opieki" – mówiła minister.

Minister rodziny i polityki społecznej wyjaśniła, że państwo na dziecko będzie przekazywało 837 zł miesięcznie w związku z utrzymaniem żłobka.

Kobieta dodała, że nowa edycja ma być przystępna, a podział środków będzie uzależniony od skali potrzeb gmin.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że program Maluch plus zakłada całkowite finansowanie miejsc w żłobkach.

"Na jedno miejsce opieki żłobkowej będzie dofinansowanie w kwocie 837 zł każdego miesiąca, na każde dziecko. Przyczyni się to do niższej opłaty dla rodziców. Wspomoże też samorządy w kosztach utrzymania" - powiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej. 

Dane pozyskane z GUS wskazują, że program jest skuteczny, gdyż w 2021 r. liczba miejsce opieki nad dziećmi w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 9,6%.