Nowe limity dorabiania do emerytury od 1 grudnia 2022! Można stracić pieniądze!

Justyna

Newsy

30.11.2022 22:38

Nowe limity dorabiania do emerytury od 1 grudnia 2022! Można stracić pieniądze!

Od 1 grudnia wchodzą ważne zmiany dotyczące limitów zarobkowych dla emerytów. Kto przekroczy wskazaną przez ZUS kwotę, może stracić pieniądze.

Ważne zmiany

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 grudnia wchodzą ważne zmiany dla rencistów i emerytów. Chodzi o limity zarobkowe dla osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.

ZUS podkreśla, że do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Kwoty zmienią się 1 grudnia 2022 roku i będą obowiązywały do końca lutego 2023 roku.

Kto może dorabiać do emerytury i renty bez limitów?

  • emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń
  • bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową
  • przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przysługują po uprawnionych do tych świadczeń
  • jeżeli ktoś pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Nowe limity od 1 grudnia

Limit dorabiania do emerytury ustalany jest co kwartał, a graniczne kwoty zależne są od pensji w poprzednim kwartale. Jak podał GUS, w trzecim kwartale bieżącego roku przeciętna pensja wyniosła 6480,67 zł brutto, a to kwota większa zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Emeryci mogą zatem zarobić więcej bez uszczerbku na świadczeniu.

ZUS zmniejszy emeryturę, jeśli zarobki seniora przekroczą 70 proc. przeciętnej pensji, ale nie będą wyższe niż 130 proc. tej kwoty. Po jej przekroczeniu urząd zawiesi wypłatę świadczenia.

Miesięczne zarobki do kwoty 4536,50 zł brutto nic nie zmieniają w wypłacanej rencie lub emeryturze. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę ZUS odpowiednio zmniejsza za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, od 1 grudnia to 8242,90 zł. Jego przekroczenie wiąże się z zawieszeniem wypłaty renty lub emerytury za dany miesiąc.