Zmiany w kodeksie pracy od 2023. Kontrole pracownicze alkomatem!

Martyna

Newsy

30.11.2022 18:39

Zmiany w kodeksie pracy od 2023. Kontrole pracownicze alkomatem!

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy. Nowe przepisy mają dotyczyć kontroli, czy pracownik, który przyszedł do pracy jest trzeźwy. Oznacza to, że sprawdzanie pracowników alkomatem może stać się codziennością.

Konsekwencje spożywania alkoholu

Kodeks pracy przewiduję kary, które można nałożyć na pracownika za spożywanie alkoholu w czasie pracy. Są to m.in. :

  • Kara upomnienia
  • Kara nagany
  • Kara pieniężna

Natomiast najsurowszą z konsekwencji spożywania alkoholu w zakładzie pracy, może być zwolnienie dyscyplinarne, o którym mowa w Kodeksie pracy :

„Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w miejscu i czasie pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i na mocy art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy stanowić może podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. Dyscyplinarki.”

Prawa pracodawcy

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo pracodawcy będą mogli kontrolować, czy osoby zatrudnione przychodzą do zakładu pracy trzeźwe. Ponadto nowe przepisy umożliwią przeprowadzenie testu na obecność innych środków pobudzających. Każde podejrzenie o zażyciu nieodpowiednich substancji w czasie pracy będzie skutkowało sprawdzeniem pracownika.

Wprowadzenie nowych zasad

Jeżeli pracodawca uzna, że kontrole pracownicze mają odbywać się regularnie to jest on zobowiązany do umieszczenia zasad informujących o przeprowadzaniu tego typu kontroli w aktach takich jak: regulamin pracy czy układ zbiorowy. Należy również podkreślić, które grupy pracowników mają zostać objęte weryfikacją stanu trzeźwości. Zasady mogą również dotyczyć wszystkie grupy pracownicze.

Przeprowadzenie kontroli

Dodatkowo w regulaminie pracy należy wskazać sposób przeprowadzenia kontroli, jej częstotliwość, a także to, czy stan trzeźwości pracowników ma być sprawdzony przed rozpoczęciem czy, w trakcie pracy. Druga opcja będzie brana pod uwagę, w przypadku podejrzenia, że osoba zatrudniona piję lub zażywają inne środki pobudzające w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Istotna będzie również informacja o rodzaju urządzenia, które ma posłużyć do sprawdzenia stanu trzeźwości pracownika. Narzędzie musi posiadać ważny dokument potwierdzający jego kalibrację. Powinna także zawierać informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych.