Poczta Polska ściga za niepłacenie abonamentu RTV! Zdecydowana reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich!

Justyna

Newsy

27.11.2022 13:29

Poczta Polska ściga za niepłacenie abonamentu RTV! Zdecydowana reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich!

Każdy (oczywiście poza pewnymi wyjątkami) posiadacz telewizora oraz radia powinien opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Niektórzy jednak migają się od tego obowiązku. Walkę z nimi prowadzi Poczta Polska.

W poszukiwaniu opłat za abonament

Poczta Polska chce ściągać należności z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego. W tym celu wysyła wezwania do uregulowania płatności.

Warto podkreślić, że ta instytucja może również przeprowadzać kontrole w mieszkaniach i domach, by sprawdzić, czy pod danym adresem znajduje się telewizor lub radio. Taka możliwość budzi jednak sporo kontrowersji.

RPO reaguje

Na aktualne przepisy zareagował Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Na stronie biura RPO pojawił się komunikat, w którym zwrócono uwagę na liczne skargi dotyczące spraw związanych z abonamentem RTV. W jego treści przekazano:

„Skarżący zwracają uwagę na szereg nieprawidłowości związanych z procedurą egzekwowania opłat abonamentowych. Chodzi m.in. o automatyczne i masowe kierowania przez Pocztę Polską spraw obywateli do egzekucji zaległego abonamentu RTV. Problem ten dotyczy w szczególności osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnościami, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Niejednokrotnie nie wiedzą one, w jaki sposób i gdzie mogą szukać pomocy prawnej”.

Skargi ws. działań Poczty Polskiej

Z komunikatu dowiadujemy się również o sytuacjach, gdy Poczta Polska wzywała do zapłaty zaległych opłat abonamentowych bez dokładnego zweryfikowania, czy jest to zasadne działanie.

Wezwania takie były kierowane na przykład do osób, które już dawno zgłosiły zaprzestanie używania odbiornika z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Kilkakrotnie odnotowano również przypadki, w których przez błąd systemu teleinformatycznego, nie uwzględniono tego, że osoba jest z mocy ustawy zwolniona z opłat (m.in. z uwagi na ukończenie 75 lat).

Do Biura RPO zgłaszały się także osoby, którym zajęto rachunek bankowy, pomimo formalnie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Sygnalizowane były też sprawy wszczęcia egzekucji zaległości w opłatach abonamentowych, mimo tego, że opłata została faktycznie uiszczona.

Apel do premiera

RPO uważa, że konieczne jest podjęcie działań, których celem będą kompleksowe zmiany w aktualnym stanie prawnym. W związku z tym Marcin Wiącek zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie problematycznych kwestii.