NFZ sfinansuje leki dla kobiet w ciąży i seniorów!

Agnieszka
Newsy
09.11.2022 9:21
NFZ sfinansuje leki dla kobiet w ciąży i seniorów!

We wtorek 8 listopada rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W projekcie ustawy znajdują się między innymi zapisy o nowych refundacjach dla kobiet w ciąży i dla osób powyżej 75 roku życia. Co będzie finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia? Zapowiada się na wiele zmian.

NFZ będzie finansował leki dla seniorów i kobiet w ciąży

Jak przewiduje wcześniej wspomniany projekt ustawy, już od 1 stycznia 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował świadczenia wysokospecjalistyczne, leki dla osób powyżej 75. roku życia, leki dla kobiet w ciąży i leki oraz wyroby medyczne nabywane w ramach programów polityki zdrowotnej. O jakich programach polityki zdrowotnej mowa?

Refundacja wynikająca z nowelizacji ustawy dotyczyć będzie dwóch programów – Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 i Rządowego programu polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024).

 

Jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy?

Ratownictwo medyczne

Rząd postanowił, że źródłem finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego będzie od przyszłego roku budżet NFZ, a nie jak do tej pory - budżet  wojewody. 

“Narodowy Fundusz Zdrowia ma zasoby kadrowe do realizacji tych zadań, jak również odpowiednią organizację" – oceniono w uzasadnieniu.

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów

W tym przypadku będzie zgoła inaczej. Pieniądze Pieniądze na realizację finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów nie będą już przekazywane marszałkowi województwa przez ministra zdrowia, a przez właściwego wojewodę. 

Finansowanie szczepień

NFZ finansować będzie także zakup szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych. 

Co więcej, z ustawy wynika, że jednorazowo w 2023 roku będzie możliwe zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Projekt ma na celu optymalizację wydatkowania pieniędzy publicznych na cele ochrony zdrowia w ramach łącznej kwoty nakładów w tym obszarze, określanej corocznie na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W projekcie ujęto ponadto regulacje incydentalne, które są związane z koniecznością wsparcia jednostek systemu ochrony zdrowia po okresie wzmożonych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19" – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną