Wzrost ceny abonamentu RTV od 2023! Wiemy kto zostanie zwolniony z opłat!

Justyna
Newsy
07.11.2022 19:51
Wzrost ceny abonamentu RTV od 2023! Wiemy kto zostanie zwolniony z opłat!

Telewizja publiczna zapowiada zmiany w wysokości opłat za abonament RTV. Od przyszłego roku osoby posiadające odbiornik radiowy lub telewizyjny czeka podwyżka cen. Jednak zwiększona kwota nie będzie obowiązywać wszystkich.

Zmiany od 2023

Według prawa od dnia 21.04.2005 r. każda osoba posiadająca w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny jest zobowiązana do rejestracji takiego urządzenia i regularnego opłacania abonamentu RTV.  Umożliwia on dostęp do treści produkowanych przez telewizje oraz radio publiczne. Wysokość opłat określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Z informacji publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej wynika, że nastąpi podwyżka, która będzie obowiązywać już od przyszłego roku. Cena za używanie radioodbiornika wzrośnie z 7,50 zł do 8,70 zł. Natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego lub odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego z 24,50 zł do 27,30 zł.

Osoby zwolnione z opłat

Rząd wprowadził przepisy, które określają, kto jest zwolniony z uiszczania opłat za abonament. O podwyżkę cen nie będą musiały martwić się osoby powyżej 75 roku życia, a także obywatele zaliczani do I grupy inwalidzkiej (uwzględniając osoby niesłyszące i niewidome), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto abonamentu RTV nie mają obowiązku opłacać osoby, które ukończyły 60 rok życia, a także emeryci.  Warunkiem jest jednak, aby wysokość świadczenia nie przekraczała miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ogłasza go Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2022 wynosiło ono 2831,27 złotych brutto. Dodatkowo osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego również nie będą musiały ponosić kosztów związanych z opłatą radiowo - telewizyjną.

Ulgi w opłatach

Oprócz zwolnień z opłat przysługujących określonym grupom. Rząd przewiduje ulgi dla niektórych instytucji. Są to m.in.  sanatoria i żłobki, publiczne i niepubliczne uczelnie, domy pomocy społecznej, a także publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty. Z pewnością wprowadzone zasady związane z obowiązkiem opłat abonamentu RTV odciążą finansowo najbardziej potrzebujące osoby.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną