Czy prawo wymusi wegańskie posiłki w każdej restauracji?

Agnieszka
Newsy
19.10.2022 9:58
Czy prawo wymusi wegańskie posiłki w każdej restauracji?

Zdrowe odżywianie, które często wiąże się z ograniczeniem spożywa mięsa, jest obecnie bardzo popularne. Społeczeństwo ma coraz większą świadomość na temat tego, jak negatywnie częste spożycie mięsa wpływa na zdrowia, ale też na to, jakiego cierpienia przysparza zwierzętom z hodowli i jak wpływa to na niszczenie środowiska. 

Większość osób z mięsa nie rezygnuje jednak całkowicie. Jest ono bowiem dobrym źródłem wielu potrzebnych nam składników odżywczych. Są jednak osoby, dla których niejedzenie mięsa jest bardzo ważne i chcą to popularyzować. Czymś, co mogłoby w tym pomóc bez wątpienia byłoby upowszechnienie dostępu do wegańskich posiłków w restauracjach. W związku z tym Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest prawne zobligowanie restauracji do serwowania właśnie takich dań. 

Wegańskie posiłki w każdej restauracji?

Jeśli zostanie zebrana odpowiednia liczba podpisów, Komisja Europejska przeanalizuje pod względem merytorycznym zarejestrowaną niedawno inicjatywę obywatelską, której celem jest zobligowanie restauracji w krajach UE do serwowania w swoich lokalach wegańskich posiłków.

Organizatorzy inicjatywy wystąpili o przepisy prawa, które jednoznacznie wymagałyby, aby wegańska alternatywa była dostępna w obiektach prywatnych i publicznych sprzedających żywność i napoje w Europie. Twierdzą oni, że stanowiłoby to odpowiedź na rosnącą społeczną świadomość praw zwierząt, a także pomogłoby w walce z kryzysem klimatycznym dzięki zwiększeniu spożycia żywności pochodzenia roślinnego i zmniejszeniu kosztów żywności - czytamy w oświadczeniu prasowym KE.

Komisja Europejska już uznała, że inicjatywa ta jest prawnie dopuszczalna. Na razie jednak nie doszło do jej głębszej analizy. Najpierw muszą zostać spełnione dwa warunki. 

Od momentu rejestracji inicjatywy organizatorzy mają 6 miesięcy na zorganizowanie i rozpoczęcie zbierania pod nią podpisów. Następnie, jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała wniosek przyjąć lub odrzucić i przedstawić uzasadnienie swojej decyzji.

Biorąc pod uwagę skalę zmiany tych przepisów, duża część krajów z pewnością nie zgodzi się na wprowadzenie takiego prawa. Z drugiej strony jednak, rosnąca świadomość wpływu hodowli mięsa na środowisko i jego jedzenia na człowieka może spowodować, że kraje UE przyjmą takie przepisy. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną