7 tysięcy złotych dofinansowania do pracy zdalnej!

Justyna

Newsy

10.10.2022 21:43

7 tysięcy złotych dofinansowania do pracy zdalnej!

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o aktywności zawodowej. Okazuje się, że rządzący planują szereg ciekawych zmian.

Zapowiadane dofinansowanie

O projekcie ustawy o aktywności zawodowej informowano wcześniej głównie w kontekście zmian dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Po wejściu zmian w życie w proponowanym kształcie nie będzie już konieczne rejestrowanie się w urzędzie pracy i ubieganie się o status osoby bezrobotnej, by mieć prawo do opieki medycznej. Twórcy projektu chcą, by wystarczył wniosek wysłany do ZUS o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Co ciekawe, to jednak nie wszystko. Projekt, który trafił właśnie do konsultacji przewiduje również nową formę wsparcia dla firm, czyli dofinansowanie do stworzenia zdalnego miejsca pracy.

Cel nowej formy wsparcia

Celem regulacji jest upowszechnienie pracy zdalnej w małych i średnich miejscowościach zagrożonych marginalizacją, czyli takich, którym grozi wyludnienie i likwidacja przedsiębiorstw, a także bezrobocie. Jeśli przedsiębiorca utworzy miejsce pracy zdalnej dla osoby z takiej miejscowości, będzie mógł liczyć na dofinansowanie od państwa. Kwota w tym wypadku może być niemała, bo maksymalnie wyniesie dwukrotność płacy minimalnej.

Od 1 stycznia 2023 r. dofinansowanie do stworzenia zdalnego miejsca pracy wynosiłoby zatem nawet 6 980 zł, natomiast od 1 lipca 2023 r. - 7 200 zł. Należy jednak dodać, że będzie to maksymalna kwota. Konkretna wysokość wsparcia ma być ustalana w umowie zawieranej między pracodawcą a starostą.

W rozporządzeniu wydanym do ustawy ma z kolei znaleźć się lista obszarów zagrożonych marginalizacją, tak, aby jasne było, kiedy przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie.

Kryteria budzące wątpliwości

Cel projektu wydaje się jak najbardziej słuszny, a praca zdalna faktycznie może zatrzymać proces wyludniania się chociaż części mniejszych miejscowości. Problem polega jednak na tym, że kryteria, jakie chcą wprowadzić rządzący, budzą wątpliwości, ponieważ dotyczą zarówno życia prywatnego, jak i wieku. Dofinansowanie do stworzenia zdalnego miejsca pracy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać, jeśli zatrudni:

  • opiekuna osoby zależnej (np. niepełnosprawnej lub ciężko chorej),
  • osobę poniżej 30. roku życia,
  • osobę między 30 a 40. rokiem życia, ale jeśli pozostaje ona w związku małżeńskim lub wychowuje co najmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione).