Dodatek elektryczny: Ile wyniesie? Kiedy rusza nabór wniosków?

Martyna

Newsy

03.10.2022 8:28

Dodatek elektryczny: Ile wyniesie? Kiedy rusza nabór wniosków?

Pojawiła się dobra wiadomość dla osób, które do ogrzania swoich domów używają energii elektrycznej. W czwartek sejm przyjął ustawę o jednorazowym dodatku elektrycznym. Ile będzie wynosił? Kiedy rusza nabór wniosków?

Według projektodawców wsparcie finansowe w postaci dodatków do ogrzewania wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Dodatki mają pokryć części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

W czwartek sejm przyjął ustawę o jednorazowym dodatku elektrycznym. Przepisy zostaną skierowane do prac w Senacie.

 

Do kogo kierowany jest dodatek? Warunki otrzymania

Dodatek eklektyczny będą mogły uzyskać osoby, których głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie zasilane energią elektryczną.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Zdjęcie Dodatek elektryczny: Ile wyniesie? Kiedy rusza nabór wniosków? #1

Ile będzie wynosił dodatek elektryczny?

Oto jak prezentują się kwoty dodatku elektrycznego:

  • Gdy zużycie prądu w 2021 r. wyniosło 5000 kWh, będzie to 1000 złotych;
  • Gdy zużycie prądu w 2021 r. było większe, to dodatek wyniesie 1500 złotych.

 

Pieniądze mają zostać przekazane odbiorcom do 31 marca 2023 roku.

 

Od kiedy i gdzie można składać wnioski?

Nabór wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego ruszy 1 grudnia 2022 roku.

Wnioski będzie można składać do 1 lutego 2023 roku.

Dokumenty należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

Kilka gospodarstw domowych pod jednym adresem

Jeśli pod jednym adresem mieszka kilka osobnych gospodarstw domowych, wówczas JEDEN dodatek elektryczny będzie przysługiwał dla wszystkich gospodarstw, które mieszkają pod danym adresem.

 

Jeden adres – kilka gospodarstw domowych – kilka wniosków

Pojawiają się wątpliwości dotyczące zasady wypłaty dodatku w przypadku złożenia kilku wniosków z jednego adresu przez kilka gospodarstw domowych.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wywiady środowiskowe

Gdy w procesie weryfikacji wniosku pojawią się jakieś niejasności i wątpliwości, gmina będzie mogła przeprowadzić wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa.

Warto dodać, że jeśli wnioskodawca nie zezwoli na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub będzie go utrudniał, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.

Zdjęcie Dodatek elektryczny: Ile wyniesie? Kiedy rusza nabór wniosków? #2