Przełomowa zmiana w kieleckim Kościele!

Justyna

Newsy

02.10.2022 20:54

Przełomowa zmiana w kieleckim Kościele!

Biskup Jan Piotrowski podjął decyzję o historycznej zmianie w kieleckim Kościele. Oznacza to, że nową rolę w diecezji kieleckiej Kościoła uzyskają także żonaci mężczyźni. 

Komunikat biskupa

W reakcji na zachętę papieża Franciszka biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski zdecydował o wprowadzeniu diakonatu stałego. Komunikat, który pojawił się na stronie kieleckiej diecezji, został odczytany wiernym w niedzielę 2 października. Biskup kielecki przekazał w nim:

„W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego - zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu”.

Co oznacza diakonat stały?

Diakon może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych. Głosi wiernym Słowo Boże, ma również prawo do nauczania i napominania wiernych. Ponadto diakon może udzielać chrztu, przechowywać i rozdawać Komunię św., asystować i błogosławić w imieniu Kościoła związki małżeńskie, a także przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym. W odróżnieniu od kapłana, nie będzie mógł jednak odprawiać Mszy świętej i słuchać spowiedzi.

Zdjęcie Przełomowa zmiana w kieleckim Kościele! #1

Diakonami stałymi mogą zostać mężczyźni w wieku od 25 lat. W przypadku żonatych mężczyzn muszą oni mieć ukończone 35 lat, pięcioletni staż małżeński oraz zgodę żony. Każdy kandydat na diakona powinien mieć wykształcenie wyższe z zakresu teologii.

Nie są to nowe posługi

Biskup Piotrowski przypomniał również, że diakonat stały nie jest zupełną nowością:

„Obecne były w Kościele na przestrzeni jego długich dziejów, a tradycja diakonatu stałego sięga aż czasów apostolskich. To bogactwo posług w Kościele nic nie straciło na ważności i wartości, a wręcz przeciwnie, są dla Kościoła także dziś darem służącym realizacji jego posłannictwu w świecie. Wierność bowiem przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie”.

Diakonat stały przywrócił Sobór Watykański II ponad 35 lat temu po tysiącu latach nieobecności. Natomiast decyzję o wprowadzeniu w Polsce diakonatu stałego podjął Episkopat Polski na początku 2004 r. Na jej mocy instytucję taką może w swojej diecezji powołać każdy biskup.

Zdjęcie Przełomowa zmiana w kieleckim Kościele! #2