Ile razy można być chrzestnym?

Martyna

Człowiek

20.09.2022 11:27

Ile razy można być chrzestnym?

Rodzice chrzestni odgrywają ważną rolę w życiu nowonarodzonego dziecka, dlatego ich wybór dla wielu osób nie jest taki oczywisty. Decyzja nie powinna być przypadkowa, ale przemyślana. Pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy chrzestni mogą być tej samej płci? Ile razy można być rodzicem chrzestnym? Kto może być chrzestnym? Jakie warunki należy spełnić?

Rolą chrzestnych jest pomoc w wychowaniu dziecka w wierze oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralności. Ich zadaniem jest wspieranie i dawanie przykładu. Rodzice chrzestni powinni być mentorami duchowymi dziecka przez całe życie. Ich rola nie powinna kończyć się na uczestniczeniu w rodzinnych uroczystościach i obdarowywaniu prezentami.

 

Zdjęcie Ile razy można być chrzestnym? #1

Kto może być chrzestnym? (Warunki)

Poniżej przestawimy warunki, jakie musi spełnić rodzic chrzestny:

  • chrzestny/a muszą mieć ukończone 16 lat (biskup diecezjalny lub proboszcz mogą dopuścić wyjątek w uzasadnionym przypadku);
  • Chrzestny/a muszą być po sakramencie Komunii Świętej i sakramencie Bierzmowania (zdarzają się wyjątki od tej reguły);
  • Warunkiem koniecznym jest bycie ochrzczonym;
  • Chrzestnym nie może być matka ani ojciec dziecka przyjmującego chrzest;
  • W dniu ceremonii należy przyjąć komunię świętą;
  • Rodzic chrzestny nie może być obłożony karą kościelną.
  • Kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że należy wybrać tylko jednego chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje rodziców chrzestnych – czyli chrzestnymi nie powinny być dwie osoby tej samej płci.

 

Czy rodzicami chrzestnymi może być małżeństwo?

Okazuje się, że Kościół zabrania/nie pochwala tego, aby rodzicami chrzestnymi byli małżonkowie. Powód? Między osobami, które chrzczą to samo dziecko, powinno istnieć tylko połączenie duchowe, ale nie „ziemskie” (małżeństwo). Oczywiście zdarzają się wyjątki od tej reguły.

 

Ile razy można być rodzicem chrzestnym?

Kościół nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – Ile razy można być rodzicem chrzestnym?

Nie istnieją ścisłe ograniczenia i wytyczne w tej kwestii. Jest to sprawa indywidualna i dobrowolna.

Warto mieć jednak na uwadze, że posiadanie większej liczby chrześniaków to odpowiedzialna rola, która nie kończy się zaraz po ceremonii w Kościele, lecz obowiązuje nas przez cale życie. 

 

Czy można odmówić bycia rodzicem chrzestnym?

Oczywiście można odmówić przyjęcia roli bycia rodzicem chrzestnym dziecka.

Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad powagą i odpowiedzialnością tej roli.

 

Czy można być rodzicem chrzestnym dwojga lub większej ilości dzieci w tej samej rodzinie?

Kościół nie wyznacza ograniczeń w tej kwestii. Jeśli dana osoba czuje się na siłach i ma świadomość odpowiedzialności, to może być rodzicem chrzestnym dwojga lub większej ilości dzieci w jednej rodzinie.

 

Obalamy mity!

  • Istnieje przekonanie, że kobieta w ciąży nie może zostać matką chrzestną – jest to MIT. Kościół tego nie zabrania;

 

  • Niektórzy uważają, że niezamężna kobieta nie może być matką chrzestną – to także MIT;

 

  • WAŻNE: Samotny rodzic czy para, która żyje w związku nieformalnym, mają prawo ochrzcić dziecko. Powodem do odmówienia dziecku chrztu, nie powinien być brak ślubu katolickiego obojga rodziców. Zdarzają się jednak nadużycia w tej kwestii.

 

Zdjęcie Ile razy można być chrzestnym? #2