Od 17 września ostrzejsze przepisy drogowe!

Agnieszka

Newsy

16.09.2022 9:39

Od 17 września ostrzejsze przepisy drogowe!

Od 2022 roku przepisy ruchu drogowego uległy dużej zmianie. Zmiany te dotyczą głównie zaostrzenia przepisów na niekorzyść kierowców, jednak na korzyść bezpieczeństwa na drodze. Jedną z nich jest większa liczba punktów karnych za niestosowanie się do przepisów dotyczących przejazdu na zielonej strzałce. 

Nakaz zatrzymywania się przed zieloną strzałką

Przypomnijmy, że nakaz zatrzymywania się przed zieloną strzałką istnieje od dawna. Jeżdżąc po mieście widzimy jednak, że niewielu kierowców bierze sobie do serca ten przepis. Za nietypowe natomiast uważa się to, że ktoś postanawia się na zielonej strzałce zatrzymać.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę organa tworzące prawo drogowe w Polsce. W związku z tymi, w celu skłonienia kierowców do stosowania się do tego przepisu, postanowiono zaostrzyć karę za niezatrzymywanie się na zielonej strzałce.

 Obecnie za niezatrzymanie się przed strzałką warunkowego skrętu grozi mandatem w wysokości 100 zł. Natomiast przejechanie, gdy zielona strzałka zgaśnie oznacza mandat w wysokości 500 zł. Już od 17 września kary za to przewinienie jednak wzrosną, więc warto mieć to na uwadze.

Wyższe kary od 17 września 

Od 17 września 2022 roku zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. Zmiany obejmą także niezatrzymanie się przed zieloną strzałką warunkowego skrętu.

Oprócz mandatu za to przewinienie stracimy także 6 punktów karnych. 

System podwójnego mandatu

Przypomnijmy, że od 17 września obowiązywać zacznie także system podwójnego mandatu. Oznacza to, że kierowcy, którzy w okresie dwóch lat po raz drugi popełnią jedno z wymienionych w przepisach wykroczeń, otrzymają podwójny mandat, czyli dwukrotnie wyższy niż standardowa kwota z taryfikatora. System podwójnego mandatu nie dotyczy jednak wspomnianego niezatrzymywania się na zielonej strzałce.