Od 1 września 2022 drastyczne zwiększenie kar za niszczenie środowiska!

Agnieszka
Newsy
07.09.2022 11:12
Od 1 września 2022 drastyczne zwiększenie kar za niszczenie środowiska!

 Od 1 września kary za przestępstwa przeciwko przyrodzie, czyli między innymi składanie odpadów w lesie, wypalanie traw, zaśmiecanie miejsc publicznych, są o wiele wyższe. Podwyższeniu uległy nie tylko kwoty grzywien, ale także maksymalne długości pozbawienia wolności za przestępstwa tego typu. Jak więc wyglądają kart za przestępstwa przeciwko przyrodzie od 1 września?

Dlaczego podwyższono kary za przestępstwo przeciwko przyrodzie?

Głównym celem znacznego podwyższenia kar za przestępstwa przeciwko przyrodzie jest fakt, że dotychczasowe kary nie odstraszały przestępców na przykład od dalszego składowania odpadów w lasach. 

- Wykrywalność jest istotna, ale, niestety, orzecznictwo czy właściwie łagodność kar powodowały, że po często ciężkiej pracy inspekcji, policji, prokuratury w wymiarze sprawiedliwości padały ze strony danego dżentelmena czy też damy np. słowa: kara jest za niska, nam się to opłaca, nie boimy się konsekwencji – mówił w Senacie Jacek Ozdoba.

Organizacja WWF Polska ma nadzieję, że podwyższenie kar odstraszy potencjalnych przestępców, a dzięki temu w lepszym stopniu uda się ochronić siedliska zwierząt, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. 

Zdjęcie Od 1 września drastyczne zwiększenie kar za niszczenie środowiska! #1

Jak więc wyglądają obecnie kary za przestępstwa przeciwko przyrodzie?

Podstawową najniższą karą za zaśmiecanie środowiska jest 500 zł. To jednak wierzchołek góry lodowej, ponieważ zmianie uległo większość przepisów mówiących o karach za niszczenie środowiska, w tym podpalenia czy wylewanie rakotwórczych substancji. 

  • Umyślne przestępstwo przeciwko przyrodzie - od 10 000 zł do nawet 10 000 000 zł grzywny.
  • Składowanie odpadów w lesie - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Skarżenie wody, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt lub roślin - kara do 8 lat pozbawienia wolności. 
  • Niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, zbieranie, przetwarzanie albo transport odpadów lub substancji zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka i środowiska - kara do 10 lat pozbawienia wolności.
  • Przestępstwa przeciwko środowisku powodujące zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi - kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
  • Usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów - kara aresztu lub ograniczenia wolności lub grzywny do 30 000 zł.
  • Zbiorowe przestępstwo przeciwko przyrodzie - kara pieniężna od 10 000 do 5 000 000 zł dla podmiotu. 

 

- Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że praktycznie w przypadku wszystkich artykułów kodeksu karnego, szczególnie art. 183, który dotyczy gospodarki odpadowej, wzrost procentowy spraw wszczętych czy też tych, które kończą się aktami oskarżenia, jest gigantyczny –  dodał Jacek Ozdoba. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną