Wakacje kredytowe: Trzy banki z zarzutami! Stosują nieuczciwe praktyki!

Martyna

Prawo

06.09.2022 9:43

Wakacje kredytowe: Trzy banki z zarzutami! Stosują nieuczciwe praktyki!

29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa umożliwiająca kredytobiorcom skorzystanie z wakacji kredytowych. Okazuje się, że do tej pory Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło około 900 skarg. Trzem bankom postawiono zarzuty. Co budzi zastrzeżenia?

Jednym z rozwiązań, które ma przynieść ulgę osobom płacącym kredyty, są wakacje kredytowe. Jest to rozwiązanie mające na celu odciążyć domowy budżet w przejściowych problemach finansowych. Wakacje takie funkcjonowały już w Polsce w czasie lockdownu. Rozwiązanie to kierowane jest przede wszystkim do posiadaczy kredytów hipotecznych. 

 

Zdjęcie Wakacje kredytowe: Trzy banki z zarzutami! Stosują nieuczciwe praktyki! #1

Zarzuty skierowane wobec trzech banków!

Okazuje się, że do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają doniesienia o tym, że niektóre banki mogą zniechęcać do korzystania z wakacji kredytowych, a nawet utrudniać kredytobiorcom tę procedurę.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że Urzędu czytamy, że banki w systemie bankowości elektronicznej uniemożliwiają konsumentom wystąpienie o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku.

Zastrzeżenia budzi funkcjonowanie trzech banków: BNP Paribas, Getin Noble Banku i Banku Pocztowego.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów wyżej wymienionych banków.

Mimo wezwania prezesa UOKiK do zaprzestania stosowania tych zasad, banki nadal nie dopuszczają składania jednego wniosku na wszystkie wybrane okresy.

Za nieuczciwe praktyki bankom grożą kary w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

 

Inne nieuczciwe praktyki banków

Okazuje się, że w toku znajdują się postępowania wyjaśniające wobec 17 banków.

Niektóre banki wymagały wniosku kredytowego z wyprzedzeniem.

Inne „straszyły” kredytobiorców negatywnymi konsekwencjami – wpisaniem do rejestru BIK.

Ponadto do Urzędu docierają informacje o bezprawnym potrącaniu przez banki odsetek przy dokonywaniu nadpłaty przez konsumenta, który korzysta z wakacji kredytowych. Tomasz Chróstny poinformował, że zostały już podjęte kroki wyjaśniające w tej sprawie.

Konsumenci zgłaszali także problem z długim czasem (powyżej 21 dni) rozpatrywania wniosków oraz brakiem uzasadnienia przez banki odmowy zawieszenia spłaty kredytu.

Kredytobiorcy mieli także odczynienia z błędnymi harmonogramami spłaty po skorzystaniu z wakacji kredytowych, wskazujące na dalsze naliczanie odsetek lub pokazujące nowe i zawyżone raty.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poinformował, że Urząd występuje do banków o niestosowanie nieprawidłowych procederów. Okazuje się, że dotychczasowe działania Urzędu przyniosły pozytywne rezultaty. Większość banków zrezygnowała z nieuczciwych, niedozwolonych procedur.

 

Wakacje kredytowe w skrócie - przypomnienie

Wakacje kredytowe oznaczają odroczenie rat kapitałowych i odsetek na określony ustawą okres.

Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku.

Ustawa nie zwalnia z płacenia kredytu. Raty nie przepadają. Konieczna będzie spłata zawieszonej kwoty, ale w odpowiednio wydłużonym okresie spłaty.

Warto dodać, że wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu, a terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotówkach w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu.

 

Zdjęcie Wakacje kredytowe: Trzy banki z zarzutami! Stosują nieuczciwe praktyki! #2