Alternatywny podręcznik do HiT zaakceptowany przez ministerstwo!

Justyna

Newsy

02.09.2022 21:31

Alternatywny podręcznik do HiT zaakceptowany przez ministerstwo!

Drugi podręcznik do nowego przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość został dopuszczony do użytku. To książka od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Nowy przedmiot w szkołach

Od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych wprowadzony został nowy przedmiot szkolny — historia i teraźniejszość. Od 1 września będzie obowiązywał w klasach I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Docelowo HiT nauczany będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I.

Obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii najnowszej od 1945 roku do 2015 roku.

Spór o podręcznik

Wcześniej - 1 lipca 2022 roku - MEiN dopuścił do użytku pierwszy podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego "Historia i teraźniejszość. 1945-1979", który ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

Zdjęcie Alternatywny podręcznik do HiT zaakceptowany przez ministerstwo! #1
źródło: https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/historia-i-terazniejszosc-podrecznik-dla-liceow-i-technikow-klasa-1-1945-1979

Książka ta wzbudziła wiele kontrowersji. Szeroko komentowany był między innymi fragment o "produkowanych" dzieciach i "hodowli ludzi". Kontrowersyjne tezy formułowane przez prof. Roszkowskiego budziły duże emocje wśród uczniów oraz nauczycieli.  Po fali krytyki poinformowano o zamiarze poprawienia książki i usunięcia z niej "dyskusyjnego fragmentu", choć podręcznik jest już w sprzedaży.

Alternatywne podręczniki

Zgodnie z polskim prawem to nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy. W związku z tym, by zwiększyć możliwości wyboru także inne wydawnictwa rozpoczęły pracę nad alternatywami dla kontrowersyjnego podręcznika.

Już w piątek zapadła decyzja w sprawie dopuszczenia do użytku drugiego podręcznika do tego przedmiotu. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, autorami książki "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1." są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek.

Zdjęcie Alternatywny podręcznik do HiT zaakceptowany przez ministerstwo! #2
źródło: https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkoly-ponadpodstawowe/historia-i-terazniejszosc/historia-i-terazniejszosc/

Na dopuszczenie do użytku czeka jeszcze jeden podręcznik do historii i teraźniejszości przygotowany przez Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. Jego tytuł brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia".