Rodzice bez ślubu kościelnego a chrzest dziecka. Czy ksiądz może odmówić?

Martyna

Rodzicielstwo

30.08.2022 11:02

Rodzice bez ślubu kościelnego a chrzest dziecka. Czy ksiądz może odmówić?

Rodzice pozostający w konkubinacie, będący po rozwodzie lub posiadający jedynie ślub cywilny zastanawiają się, czy mogą ochrzcić dziecko w Kościele katolickim, czy spotkają się z odmową. Dziś przybliżymy Wam ten temat i rozwiejemy wątpliwości.

 

Czy ksiądz może odmówić udzielania sakramentu chrztu?

Prawo kanoniczne mówi, że jedynym warunkiem udzielenia chrztu dziecku jest wola jego rodziców do wychowania potomka w wierze katolickiej.

Zdarza się jednak, że księża weryfikują przestrzeganie obowiązków opierających się na przynależności do wspólnoty Kościoła.

Zapewne słyszeliście o sytuacji, gdy dochodzi do odmowy ochrzczenia dziecka z powodu nieprzyjmowania przez długi czas księdza po kolędzie lub przez brak sakramentu Komunii u rodzeństwa. Powodem bywa też nieuczestniczenie w Mszach Świętych.

Zdarzają się nawet sytuacje, gdy księża odmawiają podpisania dokumentów chrzestnym z powodu posiadania przez nich nieślubnego dziecka.

Okazuje się, że ksiądz decydujący o sakramencie chrztu powołuje się na Kodeks Prawa Kanonicznego. Oto jego brzmienie:

"Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się: aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie".

Jeśli po przeanalizowaniu danej sytuacji ksiądz uzna, że chrzest ma mieć jedynie formę tradycyjnej ceremonii bez znaczenia religijnego, może odmówić udzielenia sakramentu.

 

Zdjęcie Rodzice bez ślubu kościelnego a chrzest dziecka. Czy ksiądz może odmówić? #1

Rodzice bez ślubu kościelnego a chrzest dziecka

Zgodnie z prawem kościelnym, dziecko, którego rodzice nie mają ślubu kościelnego i nie są w stanie go zawrzeć, może zostać ochrzczone w Kościele katolickim.

Warto podkreślić, że warunkiem takiego chrztu jest akt zobowiązania się przez rodziców oraz rodziców chrzestnych do wychowywania dziecka w duchu wiary katolickiej. Dodajmy, że niezbędne jest stosowne oświadczenie w wersji pisemnej. 

W wielu parafiach kwestia ta jest traktowana jednak uznaniowo i zdarzają się odmowy.

Jeśli rodzice mają wyłącznie ślub cywilny lub pozostają w związku partnerskim, ksiądz powinien zachęcić do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele. Jeśli rodzice nie chcą tego robić ksiądz na podstawie przestrzegania przez rodziców obowiązków opierających się na przynależności do wspólnoty Kościoła decyduje, czy dziecko będzie wychowywane w wierze. Na tej podstawie decyduje, czy udzieli sakramentu.

Często bywa, że rodzice usłyszą odmowę, a udając się do innej parafii bez problemu otrzymają zgodę.

 

 

Brak ślubu nie jest przeszkodą do udzielenia chrztu

Okazuje się, że wrocławscy księdza nie mogą odmówić udzielenia chrztu dziecku z powodu braku ślubu kościelnego rodziców. Jest to decyzja arcybiskupa Józefa Kupnego.

W uzasadnieniu czytamy, że „księżom nie wolno zmuszać rodziców do ślubu i uzależniać od niego chrztu dziecka. A wszelkie decyzje o odmowie lub odłożeniu chrztu proboszczowie muszą od teraz konsultować z kurią”.

Arcybiskup podkreślił także, że nie należy żądać od rodziców oświadczenia na piśmie, że zobowiązują się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, traktując takie zobowiązanie jako warunek udzielenia chrztu.

 

Czy te przepisy są jednak przestrzegane?

Jak jest u Was w parafiach?

Jakie macie doświadczenia? Dajcie znać!

 

Zdjęcie Rodzice bez ślubu kościelnego a chrzest dziecka. Czy ksiądz może odmówić? #2