Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych (kamienic, bloków)?

Martyna

Prawo

26.08.2022 10:16

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych (kamienic, bloków)?

17 sierpnia 2022 ruszył nabór wniosków o dodatek węglowy. Większość urzędów już weryfikuje dokumenty. Pojawia się jednak wiele wątpliwość. Główne to te, czy świadczenie w wysokości 3 tysięcy złotych przysługuje mieszkańcom kamienic i budynków wielorodzinnych. Co w tej sprawie odpowiada Ministerstwo Klimatu?

W związku z embargiem nałożonym na surowiec sprowadzany z Rosji dostępność węgla spadła, a jego ceny znacznie wzrosły. Według projektodawców wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Dodatek ma pokryć części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

 

Zdjęcie Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych (kamienic, bloków)? #1

Dodatek węglowy – ważne informacje!

  • Warunkiem skorzystania z rządowego wsparcia jest dokonanie zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB);

 

  • Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 złotych przysługuje na każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego;

 

  • Dodajmy, że nie obowiązuje kryterium dochodowe!

 

  • Ważną informacją jest to, że aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba być właścicielem budynku;

 

  • Niewymagane jest również zameldowanie;

 

  • Wystarczy zadeklarować jedynie miejsce zamieszkania.

 

Czy dodatek przysługuje mieszkańcom kamienic i budynków wielorodzinnych?

Rodzą się następujące wątpliwości : Co w przypadku, gdy w budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych, które korzystają z jednego kotła na paliwo stałe.

W związku z niejasnościami Ministerstwo Klimatu opublikowało komunikat z odpowiedzią.

Czytamy w min, że jeśli w danym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych, które mają wspólne źródło ciepła, to jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych przysługuje każdemu z nich.

Dodajmy, że każde gospodarstwo musi złożyć indywidualny wniosek o przyznanie środków.

"Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu. 

 

Do kiedy złożyć wniosek? Kiedy nastąpi wypłata środków?

Na wstępnie przypomnijmy, że gmina ma 30 dni na wypłacenie środków, licząc od dnia otrzymania wniosku.

Wnioski można wypełnić w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu (przez system ePUAP) w terminie do 30 listopada 2022 r.

 

Jak złożyć wniosek przez Internet? Instrukcja krok po kroku TUTAJ.

Ministerstwo Klimatu opublikowało szereg popularnych pytań dotyczących dodatku wraz z odpowiedziami. Więcej TUTAJ

Zdjęcie Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych (kamienic, bloków)? #2