Rząd podjął decyzję w sprawie dopłat do ogrzewania!

Justyna
Newsy
16.08.2022 20:22
Rząd podjął decyzję w sprawie dopłat do ogrzewania!

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Oznacza to, że pieniądze będą przysługiwały nie tylko ogrzewających węglem.

Dodatki dla gospodarstw domowych

Podjęto decyzję o przygotowaniu pomocy dla ogrzewających swoje domy pelletem, olejem opałowym czy LPG. Oficjalna treść rządowego projektu wskazuje, że jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Najważniejsze zasady

Dodatek, bez progów dochodowych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dopłaty mają funkcjonować analogicznie jak w przypadku dodatku węglowego - odbiorcy indywidualni dostaną wsparcie w gotówce. Konieczne będzie przed tym zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy. Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 r.

Pomoc dla instytucji

Dopłaty dostaną nie tylko gospodarstwa domowe. Dodatek będzie przysługiwał również podmiotom wrażliwym, czyli tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu opału wykorzystywanego na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Na pomoc mogą liczyć szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki oraz instytucje kultury.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną