Bezrobotna kobieta w ciąży: Na co może liczyć?

Martyna P.

Ciąża

05.08.2022 9:32

Bezrobotna kobieta w ciąży: Na co może liczyć?

Okres wyczekiwania na dziecko powinien być spokojny i radosny. W życiu bywa, że ciąża dla wielu kobiet jest zaskoczeniem, przychodzi niespodziewanie. Zdarza się, że kobiety nie są na nią zupełnie przygotowane psychicznie, ponadto pojawiają się komplikacje związane z brakiem zatrudnienia. Panie są zaniepokojone, nie wiedzą, jak wygląda ich sytuacja, gdy w okresie ciąży pozostają bez pracy. Na co może liczyć przyszła mama?

Wiele niepracujących kobiet po zajściu w ciąże jest zaniepokojonych. Martwią się o swój status materialny oraz o nadchodzące wydatki związane z przyjściem na świat maluszka. Okazuje się, że nie ma powodów do zmartwień, gdyż panie nie są pozostawione bez pomocy.

Zdjęcie Bezrobotna kobieta w ciąży: Na co może liczyć? #1

Ubezpieczenie zdrowotne w ciąży

Warto podkreślić, że jeśli kobieta nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, to może liczyć na bezpłatną opiekę medyczną przez cały okres trwania ciąży i przez sześć tygodni połogu.

Dodajmy, że bez ubezpieczenia zdrowotnego, kobieta może liczyć także na DARMOWY poród i opiekę po urodzeniu maluszka.

Gwarantuje to ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). 

MOPS: Zasiłek celowy lub okresowy

Jeśli bezrobotna, ciężarna kobieta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może zgłosić się do MOPS-u, który wypłaci zasiłek.

Do dyspozycji jest zasiłek celowy lub okresowy. Obowiązuje próg dochodowy.

Bezrobotna przyszła mama, która samotnie gospodaruje musi udokumentować, że jej dochody nie przekraczają 634 zł.

Natomiast kobieta mieszkająca w rodzinie, musi wykazać, że dochody nie przekraczają 514 zł miesięcznie na osobę.

Co ciężarnej kobiecie oferuje Urząd Pracy?

Ciężarna kobieta może być zarejestrowana w Urzędzie Pracy i posiadać status osoby bezrobotnej.

Przyszła mama może także ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w takiej samej postaci, jakiej przysługuje każdej innej osobie.

Warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach przed rejestracją:

  1. Kobieta nie pobiera świadczeń ZUS z tytułu zwolnienia lekarskiego;
  2. Kobieta nie pracuje oraz nie ma innego źródła dochodu przekraczającego minimalne wynagrodzenie;
  3. Należy złożyć wniosek o zasiłek;

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, należy mieć przepracowany co najmniej rok podczas którego było pobierane minimalne wynagrodzenie za pracę lub świadczenie usług lub były odprowadzane składki na ubezpieczenie podczas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Po zarejestrowaniu się w Urzędzie przyszła mama będzie zobowiązana to pojawiania się na ustalonych wizytach. Jeśli stan zdrowia ciężarnej na to nie pozwoli, należy przedstawić zwolnienie lekarskie.

Dodajmy, że zasiłek dla bezrobotnych w ciąży przysługuje po tygodniu od zarejestrowania się i za każdy dzień kalendarzowy.

WAŻNE: Warto wspomnieć, że konieczne jest podpisanie dokumentu stwierdzającego gotowość do podjęcia pracy. Ciąża nie może być wymówką. Niepodpisanie dokumentu jest jednoznaczne z brakiem możliwości rejestracji. Oczywiście kobieta może przedstawić zwolnienie lekarskie stwierdzające przeciwskazania do pracy. Wówczas należy o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować Urząd i do 7 dni dostarczyć zwolnienie.

 

Poród w trakcie pobierania zasiłku z Urzędu Pracy

Jeśli dojdzie do porodu w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, to Urząd Pracy wydłuży okres wypłaty zasiłku o czas, zgodnie z którym przysługiwałby zasiłek macierzyński.