Ile wyniesie podatek od psa w 2023 roku?

Martyna

Podatki

04.08.2022 8:33

Ile wyniesie podatek od psa w 2023 roku?

Opłata od posiadania psów, czyli  tzw. podatek od psa pobierany jest od osób fizycznych posiadających czworonogi. To, czy opłata jest wymagana, zależy od ustaleń konkretnej gminy. Z płacenia podatku zwolnione są także pewne grupy osób. Jakie? Ile wyniesie podatek za psa w 2023 roku?

 

Podatek za psa w 2022 roku

Na wstępnie podkreślmy, że opłata od posiadania psa nie jest obowiązkowa i jest wprowadzana fakultatywnie przez poszczególne samorządy.

Podatek od posiadania psa płacony jest co roku.

Dokładny termin jego uiszczania uzależniony jest od decyzji rady gminy podjętej w formie w uchwały. Informacji o obowiązującym terminie płatności podatku od psa należy szukać na stronie internetowej gminy lub w siedzibie gminy.

W 2022 roku wysokość opłaty od posiadania psa MAKSYMALNIE wynosi 135,30 zł. 

To Resort Finansów jest odpowiedzialny za ustalanie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Jednak to samorządy (GMINY) ostatecznie decydują o jego wysokości. Zdarza się, że stosują właśnie najwyższe pułapy.

Okazuje się, że stawki te zależne są od półrocznej inflacji. Przypomnijmy, że według GUS wyniosła ona 11,8%.

Zdjęcie Ile wyniesie podatek od psa w 2023 roku? #1

 

Nadchodzą podwyżki dla właścicieli czworonogów!

Przed Polakami kolejne podwyżki. W 2023 czeka nas najwyższy od 25 lat skok opłat. Chodzi o lokalne podatki, które wzrosną aż o 11,8%.

Chodzi o podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych. Wzrosnąć ma również opłata targowa i uzdrowiskowa.

Podwyżką objęta zostanie także opłata od posiadania psa.

Właściciele czworonogów zapłacą maksymalnie 150,93 zł. rocznie za jednego dnia.

 

Kto może być zwolniony z płacenia podatku?

Z płacenia podatku od psa zwolnione są:

  • osoby, których pies ma status asystującego osobie niepełnosprawnej o dowolnym stopniu niepełnosprawności.;
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby, które są posiadaczami psów i ukończyli 65 lat (samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe);
  • płatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych, jeśli mają nie więcej niż dwa psy;
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Niektóre gminy zwalniają też z obowiązku opłaty te osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska, zaadoptowały bezdomnego psa lub posiadają zaczipowanego czworonoga.