14. emerytura: ZUS podał daty wypłat!

Martyna

Podatki

02.08.2022 9:46

14. emerytura: ZUS podał daty wypłat!

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska poinformowała, że niebawem seniorzy otrzymają czternastą emeryturę. Padły konkretne daty. Najbliższa wypłata już w sierpniu. Kiedy kolejne?

Z powodu inflacji stawki emerytur podniosą się łącznie o 7%. Dodatkowo emerytom wypłacana jest od marca 13. emerytura. Wkrótce seniorzy otrzymają kolejne wsparcie – 14. emeryturę.

Z szacunków ZUS wynika, że państwo może przeznaczyć na czternastą emeryturę w 2022 roku około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Zdjęcie 14. emerytura: ZUS podał daty wypłat! #1

 14. emerytura – krótkie przypomnienie

Czternasta emerytura jest dodatkowym, rocznym świadczeniem pieniężnym.

Zapis o tym świadczeniu zawarty jest w ustawie z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Profesor Gertruda Uścińska poinformowała, że świadczenie trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł.

Warto przypomnieć, że świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna – wówczas wypłata na rękę wyniesie 1217,98 złotych.

Ponadto świadczenie będzie wolne od potrąceń (zajęć komorniczych).

Czternasta emerytura nie będzie się wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Należy podkreślić, że aby otrzymać świadczenie nie trzeba składać wniosków. Wypłata czternastej emerytury w bieżącym roku została zagwarantowana ustawowo.

 

Podano terminy wypłat świadczenia

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewniła, że emerytury trafią do seniorów w wyznaczonych terminach. Podkreśliła, że wypłaty są „bezpieczne”.

Terminy wypłaty świadczenia w ZUS przypadną na 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września 2022 r.

W przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS oraz w systemie mundurowym wypłaty można spodziewać się we wrześniu.

W październiku czternastą emeryturę otrzymają osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc.

 

Zdjęcie 14. emerytura: ZUS podał daty wypłat! #2