Kodeks Pracy: Od sierpnia dwa nowe urlopy!

Martyna

Prawo

21.07.2022 9:46

Kodeks Pracy: Od sierpnia dwa nowe urlopy!

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy trafił do Sejmu. Polska musi dostosować się do dwóch unijnych dyrektyw. Zmiany muszą wdrożone być do 2 sierpnia. Obejmują one wydłużone urlopy rodzicielskie oraz nowe uprawnienia pracownicze. Na co dokładnie  mogą liczyć pracownicy?

Zmiany w Kodeksie Pracy zapowiadane były przez minister rodziny Marlenę Maląg. Wszystko za sprawą unijnej dyrektywy work-life balance, która ma wprowadzić równowagę między życie zawodowe a rodzinne. 

Dyrektywa stawia sobie za cel zapewnienie równości na rynku pracy między mężczyznami i kobietami. Ma również zachęcać do równiejszego podziału obowiązków rodzicielskich.

Zdjęcie Kodeks Pracy: Od sierpnia dwa nowe urlopy! #1

 

Sierpień 2022: Dwa nowe urlopy 

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy przewiduje wprowadzenie dwóch nowych urlopów dla pracowników. Będzie to urlop z tytułu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy.

Urlop z tytułu siły wyższej

Będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym.

Pracownik ma sam decydować o wymiarze takiego urlopu podczas składania pierwszego wniosku. Deklaruje on, czy urlop wykorzystywany będzie w dniach, czy godzinach.

Wynagrodzenie za taki urlop wynosi połowę wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy.

Powodem skorzystania z takiego wolnego może być działanie siły wyższej, pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

 

Urlop opiekuńczy

Urlop ten będzie przysługiwał z tytułu choroby członka najbliższej rodziny, z którym wspólnie zamieszkujemy, czyli np. męża czy dziecka.

Urlop ten będzie przysługiwał w wymiarze 5 dni. Urlop będzie niepłatny.

Przypomnijmy, że obecnie przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. Nie ma tu znaczenia ilość dzieci. Dyrektywa rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać na innych członków gospodarstwa domowego.

 

Wydłużony urlop rodzicielski

Istotną zmianą, jaką przewiduje nowelizacja Kodeksu Pracy, jest wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni.

Przypomnijmy, że obecnie przy urodzeniu jednego dziecka długość urlopu wynosi 32 tygodnie. Po wdrożeniu zmian będzie to 41 tygodni.

Dotychczas mama mogła odstąpić cześć urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka. Nie było to jednak obowiązkowe.

Według nowych założeń 2 z 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego będzie musiał wykorzystać ojciec dzieckaBez prawa przeniesienia ich na matkę.

Dodajmy, że ojciec nie musi wykorzystywać tego czasu od razu, może przełożyć go na inny termin, dopóki dziecko nie ukończy 6 roku życia.

 

Inne przywileje pracownicze

Minister rodziny zapowiedziała również, że zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m. in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością i kobietom w ciąży.

Zgodnie z nowymi przepisami pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie ósmego roku życia (bez wyrażenia swojej dobrowolnej zgody) nie będzie zobowiązany do pracy w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy czy delegowania poza stałe miejsce pracy

Zdjęcie Kodeks Pracy: Od sierpnia dwa nowe urlopy! #2