ZUS alarmuje. Za niezłożenie tego dokumentu grozi wysoka kara

Agnieszka

Newsy

23.06.2022 11:30

ZUS alarmuje. Za niezłożenie tego dokumentu grozi wysoka kara

Nowe przepisy, które wprowadzone zostały w związku z Polskim Ładem, jasno twierdzą, że każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wysyłania co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druku ZUS DRA. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Ten błąd może sporo kosztować przedsiębiorców.

Nowe druki ZUS DRA

Z dniem 1 stycznia 2022 wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej. Od tego czasu wszyscy przedsiębiorcy są zobligowani do poinformowania ZUS-u o obowiązującej ich w danym miesiącu formie opodatkowania oraz przychodach / dochodach z działalności gospodarczej.

Druk ZUS DRA nie jest nowością dla przedsiębiorców jednak, dotychczas płatnicy wysyłali go do Zakładu z automatu, co miesiąc w tej samej kwocie.

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy pamiętają o comiesięcznym przesyłaniu nowych druków ZUS DRA. Jak informacje rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku, wciąż sporo osób zapomina o składaniu deklaracji rozliczeniowych.

„Przedsiębiorcy do końca ubiegłego roku byli zwolnieni z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego teraz o tym zapominają. Niestety obowiązek ten wrócił wraz z nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które wprowadził „Polski Ład” - przekazuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy na Dolnym Śląsku. – My wysyłamy do firm informacje o braku rozliczeń, ale nadal wielu przedsiębiorców się z tego obowiązku nie wywiązuje.

Zdjęcie ZUS alarmuje. Za niezłożenie tego dokumentu grozi wysoka kara #1

Jakie są terminy składania druku ZUS DRA?

W 2022 roku terminy opłacania składek ZUS uległy zmianom. Podobnie jak resztę dokumentów druk ZUS DRA należy dostarczyć w momencie opłacania pozostałych składek.

- do 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),

- do 20. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Kary za brak ZUS DRA

W przypadku, gdy przedsiębiorca spóźni się lub nie dostarczy druku ZUS DRA, czekać go mogą poważne konsekwencje.

W przypadku braku wypełnienia druku ZUS DRA, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie nalicza wysokość składki zdrowotnej na poziomie minimalnym. Niestety w tym przypadku skutkuje to błędnym rozliczeniem, co dla przedsiębiorcy oznacza konieczność sporządzenia korekty i pokrycia wszystkich odsetek.

Dodatkowo za niewywiązanie się z wypełnienia druku ZUS DRA grozić może nawet grzywna do 5000 zł.