Trudne relacje matki z córką w powieściach Silvera - Oficyna wydawnicza Silver

Człowiek

17.06.2022 15:28

Trudne relacje matki z córką w powieściach Silvera - Oficyna wydawnicza Silver

Matka to najważniejsza i najbliższa osoba w życiu kobiety. Jej postępowanie i wzorzec w dużej mierze ma wpływ na przyszłe życie kobiety – to jak będą wyglądały jej relacje rodzinne, związki, pewność siebie i wiara we własne możliwości. Nie wszystkie matki jednak są wzorami do naśladowania. Na szczęście matka, jaka by nie była, jest oddzielnym bytem od córki i można odciąć się od jej wpływu – często dla własnego dobra. W naszych powieściach trudne relacje matki z córką są tematem często poruszanym, zarówno w kontekście trudnych przeżyć, które miały na to wpływ, jak i próby naprawienia błędów. Poznajcie toksyczne matki …