Sierpień 2022: Wniosek o zmianę formy zatrudnienia! Czy pracodawca może odmówić?

Martyna P.
Prawo
17.06.2022 10:22
Sierpień 2022:  Wniosek o zmianę formy zatrudnienia! Czy pracodawca może odmówić?

Już niebawem w życie wchodzą nowe przepisy Kodeksu Pracy. Projekt nowelizacji został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ważna dla pracowników zmianą będzie możliwość wnioskowania o zmianę formy zatrudnienia na bardziej bezpieczną. 

 

Przejrzyste warunki zatrudnienia- unijna dyrektywa

Nowe przepisy Kodeksu Pracy opierają się na unijnej dyrektywie work life balance, która dąży do zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym pracownika. Ponadto zakłada ona wprowadzenie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.

Polski parlament musi wprowadzić nowe przepisy do 2 sierpnia 2022 roku.

Przypomnijmy, że założenia unijnej dyrektywy zawierają również kwestie tj.

  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego;
  • wprowadzenie „nowego” urlopu opiekuńczego;
  • wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;
  • wypowiedzenie umowy tylko z uzasadnieniem pracodawcy.

 

Zdjęcie Sierpień 2022:  Wniosek o zmianę formy zatrudnienia! Czy pracodawca może odmówić? #1

Wniosek o korzystniejszą formę zatrudnienia

Nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje również możliwość złożenia wniosku przez pracownika o zmianę formy zatrudnienia.

Przepis ten zawarty jest w art. 293 Kodeksu Pracy.

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może wystąpić do pracodawcy o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Wnioski można będzie kierować do pracodawców drogą elektroniczną oraz tradycyjną (papierową).

Pracownik będzie mógł skierować wniosek do pracodawcy raz na rok kalendarzowy.

Należy jednak dodać, że z przywileju tego NIE BĘDĄ MOGLI skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Nowe uprawnienie skierowane jest przede wszystkim do pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy terminowej i/lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Czy pracodawca będzie musiał się zgodzić?

Projektodawca przepisu zastrzegł, że w miarę możliwości należy uwzględnić wniosek pracownika (art. 293 § 2 Kodeksu pracy).

Po złożeniu wniosku przez pracownika pracodawca będzie zobowiązany do złożenia odpowiedzi w sprawie na piśmie – bez względu, czy decyzja jest przychylna, czy nie.

Pracodawca zobowiązany będzie do odpowiedzi terminem 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

 

Co, jeśli pracodawca nie udzieli odpowiedzi?

W przypadku zaniedbania tego obowiązku pracodawca będzie podlegać pod karę grzywny w wysokości od 1000 do 30000 złotych. Kara będzie nakładana przez sąd po złożeniu wniosku od Inspektora Pracy.

Inspektor Pracy nie będzie musiał jednak kierować wniosku o ukaranie do sądu. Może sam nałożyć karę w wysokości 2000 złotych w postępowaniu mandatowym.

Czy pracodawcy będą przychylać się do wniosków?

Co sądzicie?

 

Zdjęcie Sierpień 2022:  Wniosek o zmianę formy zatrudnienia! Czy pracodawca może odmówić? #2
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną