Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego musisz odbyć ponowne szkolenie BHP?

Patrycja

Rodzicielstwo

13.06.2022 10:22

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego musisz odbyć ponowne szkolenie BHP?

Ciąża i macierzyństwo zazwyczaj wiążą się z dłuższą nieobecnością w pracy, często ponad roczną. Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego wymagane jest powtórzenie szkoleń BHP. Sprawdźmy!

 

Zdjęcie Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego musisz odbyć ponowne szkolenie BHP? #1

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP to szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bez których nie można jej podjąć. Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika. Pracodawca jest zobowiązany zorganizować takie szkolenie dla wszystkich osób przez niego zatrudnionych. Co więcej, odbywają się one na koszt pracodawcy i w czasie pracy.

Wstępne szkolenie BHP

Wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę, przechodzą przez obowiązkowe, wstępne szkolenia z  zakresu BHP. Celem wstępnych szkoleń jest dostarczenie przyszłemu pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania jego pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Na zajęciach szkoleniowiec porusza także tematy związane z zagrożeniem występującym na konkretnym stanowisku i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zapoznaje go również Kodeksem Pracy i regulaminem obowiązującym w danej firmie. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut.

Okresowe szkolenie BHP

Poza szkoleniami wstępnymi obowiązkowe są również kursy okresowe. Ich częstotliwość jest zależna od zajmowanego przez pracownika stanowiska. Na przykład pracownicy na stanowiskach robotniczych, gdzie występują duże zagrożenia bezpieczeństwa, powinni odbywać szkolenia okresowe raz w roku, Ci mniej narażeni powinni mieć szkolenie raz na 3 lata. Okresowe kursy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych prowadzone są co 6 lat. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, kierownicy i brygadziści odbywają szkolenia okresowe raz na 5 lat.

Szkolenie z zakresu BHP po powrocie z macierzyńskiego

Pracownik musi odbyć okresowe szkolenie BHP w określonym, ustalonym czasie, jednak nieobecność w pracy nie zmienia tego terminu. Nawet długoterminowa nieobecność związana z niedyspozycją w czasie ciąży i urlopem macierzyńskim nie ma wpływu na okresowe szkolenie BHP. Jeśli okresowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przedawniło się jednak w trakcie przebywania na zwolnieniu lub urlopie, należy zrobić je od razu po powrocie do pracy. W żadnym innym wypadku nie ma obowiązku odbycia przedwczesnego szkolenia okresowego.

Zdjęcie Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego musisz odbyć ponowne szkolenie BHP? #2

Ważne

Nieobecność w pracy nie ma wpływu na termin szkolenia okresowego BHP, poza oczywistą kwestią, że nie może ono być organizowane, wtedy gdy pracownik przebywa na urlopie czy zwolnieniu. Nawet jeśli okresowe szkolenie przedawnia się w trakcie przebywania na zwolnieniu czy też urlopie, pracodawca może zorganizować kurs dopiero po naszym powrocie.