Dodatkowe 7 dni urlopu na etacie!

Justyna

Newsy

12.06.2022 21:40

Dodatkowe 7 dni urlopu na etacie!

Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy marzą o odpoczynku i już odliczają dni do kolejnego urlopu. Niebawem wielu pracujących zyska dodatkowe dni wolne.

Urlopy dotychczas

Każdy pracujący na etacie ma prawo do urlopu – najczęściej to 20 lub 26 dni w roku w zależności od stażu pracy. Wolne dni mają służyć wypoczynkowi, ale zdarzają się różne sytuacje życiowe takie jak opieka nad chorym członkiem rodziny, nagła awaria w domu. Wówczas zamiast wypoczywać, urlop wykorzystujemy na załatwianie prywatnych spraw.

Zmiany planowane w Kodeksie Pracy zakładają, że pracownicy dostaną jeszcze 7 dodatkowych dni, które będzie można wykorzystać właśnie w związku z nieprzewidywalnymi życiowymi sytuacjami. Unijna dyrektywa, którą rząd ma wdrożyć do sierpnia zakłada, że zmiany zajdą już w tym roku.

Dodatkowy urlop opiekuńczy

5 dni wolnych będzie przysługiwać pracownikowi w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (chodzi o syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka), która wymaga znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za ten czas przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy (80 proc. pensji). W uzasadnieniu tych zmian w kodeksie pracy czytamy:

„Urlop będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; we wniosku pracownik będzie wskazywał imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia przez pracownika osobistej opieki lub wsparcia oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.”

Wolne z powodu działania siły wyższej

Będzie można je wykorzystać w pilnych i niespodziewanych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Co ważne, pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia takiego zwolnienia od pracy na żądanie. Pracownik będzie musiał zgłosić, że zamierza skorzystać z takiego wolnego najpóźniej tego samego dnia. Za ten czas przysługiwać ma połowa wynagrodzenia. Takie wolne udzielane będzie w wymiarze 2 dni lub 16 godzin rocznie.