PILNE: Pierwszy przypadek Małpiej Ospy w Polsce!

Ewelina
Newsy
10.06.2022 13:19
PILNE: Pierwszy przypadek Małpiej Ospy w Polsce!

W Polsce w dniu dzisiejszym został potwierdzony pierwszy przypadek choroby jaką jest małpia ospa. Taką informację wystosował i potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. 

W dniu dzisiejszym w trakcie konferencji dotyczącej psychiatrii dzieci i dorosłych, która odbywała się w Centrum łódzkiego Uniwersytetu Medycznego minister zdrowia podał do informacji publicznej i zarazem potwierdził pierwszy zidentyfikowany przypadek małpiej ospy. 

Jak można było usłyszeć z pozostałego komunikatu, osoba która została zdiagnozowana przebywa na terenie szpitala w izolacji. Aktualnie 10 osób jest podejrzanych o wystąpienie tej choroby. 

Rozporządzenia Ministra

Jakiś czas temu  w związku z coraz większą liczbą zachorowań w Europie Adam Niedzielski podpisał trzy rozporządzenia.

W pierwszym z rozporządzeń minister zdrowia ogłosił, że ospa małpia oraz zakażenia wirusem ospy małpiej zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Drugie rozporządzenie nakłada obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie oraz potwierdzić w postaci papierowej lub elektronicznej.

Trzecie z rozporządzeń wprowadza obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Wprowadza też obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej. Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni - tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych - licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności.

Jak dochodzi do zarażenia małpią ospą?

Małpia ospa jest przenoszona na człowieka ze zwierząt. Na zakażenie szczególnie narażone są osoby przebywające w okolicach terenów tropikalnych lasów deszczowych. Właśnie te tereny zamieszkują zwierzęta, które są nosicielami wirusa.

Dodajmy, że istnieje także możliwość przenoszenia choroby z człowieka na człowieka. Warto podkreślić, że jest to bardzo ograniczony proces. Małpia ospa jest mniej zakaźną chorobą niż ospa wietrzna.

Do zarażenia może dojść poprzez:

Kropelki z dróg oddechowych (musi być to długotrwały kontakt twarzą w twarz);Zanieczyszczone przedmioty;Płyny ustrojowe;Zmiany na skórze;Zmiany na wewnętrznych błonach śluzowych (gardło, jama ustna);Łożysko matki (jest to tzw. małpia ospa wrodzona).

Jak wystrzegać się wirusa małpiej ospy?W związku z pojawiającymi się na świecie kolejnymi przypadkami małpiej ospy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia.

Należy wystrzegać się kontaktu z chorymi zwierzętami oraz martwymi.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną