Czy można zwolnić się z pracy przez SMS?

Katarzyna

Prawo

08.06.2022 16:52

Czy można zwolnić się z pracy przez SMS?

Odejście z pracy nie jest łatwym krokiem w życiu. Czy można się zwolnić z pracy przez SMS? Sprawdzamy!

Zwolnienie z pracy 

Zwolnienie z pracy przez pracodawcę nie jest łatwym przeżyciem dla pracownika. Otrzymanie zwolnienia sprawia, że tracimy dotychczas stałą część dochodu miesięcznego. Wypowiedzenie może przedłożyć również pracownik, który nie chce już pracować w danej firmie. Wypowiedzieć umowę może więc zarówno pracodawca jak i pracownik. 

Wypowiedzenie 

Pracownik, który niechętnie chodzi do pracy i chciałaby się z niej zwolnić, musi przedłożyć w dziale kadr dokument informujący o swoim wypowiedzeniu. Czasami niechęć w pojawieniu się w miejscu pracy jest tak duża, że pracownik nie chce się tam pojawiać. Czy można się zwolnić poprzez wysłanie wiadomości SMS?

Teoretycznie tak.

Zdjęcie Czy można zwolnić się z pracy przez SMS? #1

Formy wypowiedzenia 

Zgodnie z przepisami wypowiedzenie powinno mieć odpowiednią formę i spełniać inne ważne warunki. Przede wszystkim wypowiedzenie powinno być udokumentowane, ponieważ jest to złożenia oświadczenia woli pracownika. Taki dokument powinien również umożliwiać identyfikację jego nadawcy w razie takiej potrzeby. Według prawa nie ma wielkiego znaczenia, a na jakim rodzaju nośnika informacja ta zostanie przekazana. Może to być na papierze, pendrivie, karcie pamięci czy jako nagranie z możliwością jego odtworzenia. Według prawa, więc jeśli informację o wypowiedzeniu prześlemy SMS-em z konkretnego przypisanego do nas numeru, to będzie to zgodne z prawem.

Kodeks pracy a wypowiedzenie

Przepisy dotyczące zasad i warunków związanych z pracą i pracownikami określa również Kodeks Pracy. W art. 30 § 3 Kodeksu pracy możemy znaleźć informację, w jakiej formie powinno zostać dostarczone wypowiedzenie. Według tego artykułu wypowiedzenie powinno zostać dostarczone na piśmie, niezależnie od tego, czy składa je pracownik, czy pracodawca. Wyjątkiem od tej reguły jest wypowiedzenie na mocy porozumienia stron, gdzie zachowanie formy pisemnej nie jest wymagane. W tym wypadku wypowiedzenie może być w formie SMS, e-mail czy MMS.

Skuteczne ale wadliwe

Według jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego przedłożenie wypowiedzenia w innej formie niż pisemna nie jest nieskuteczne tylko wadliwe. Zwolnienie się z pracy np. poprzez rozmowę telefoniczną jest możliwe, jednak później trudno będzie utrzymać to w mocy w przypadku sporu sądowego.

Zdjęcie Czy można zwolnić się z pracy przez SMS? #2

Najlepiej na papierze 

Najlepiej jest więc oprócz rozmowy telefonicznej czy wiadomości SMS, owo wypowiedzenie przesłać również drogą listowną w formie papierowej. Dopiero wtedy zostanie spełniony ustawowy warunek według kodeksu pracy, jeśli chodzi o dostarczenie wypowiedzenia. Jeśli natomiast wysyłamy je e-mailem, wtedy warto mieć potwierdzenie odczytania e-maila. Najlepiej jest jednak takie sprawy załatwiać osobiście, ponieważ podczas rozmowy można porozmawiać z szefem o przyczynie zastosowania wypowiedzenia i podjęciu takiej decyzji.