500 plus: zmiany zaskoczyły rodziców!

Justyna

Newsy

06.06.2022 19:51

500 plus: zmiany zaskoczyły rodziców!

Choć zmiany dotyczące 500 plus zapowiadane były już od dłuższego czasu i tak okazały się zaskoczeniem dla wielu osób. W mediach społecznościowych na grupach zrzeszających rodziców składających wnioski posypały się liczne  pytania o przelewy.

Zmiany terminów wypłat

W związku z przejęciem pieczy nad programem przez ZUS, od 1 czerwca br. zmieniły się terminy wypłat 500 plus. Pieniądze będą przychodziły w następujących dniach miesiąca: 4, 7, 9, 14, 18 lub 20. Jeśli termin będzie wypadał w dniu wolnym od pracy, przelew zostanie zrealizowany odpowiednio wcześniej.

Od początku tego roku wnioski w sprawie 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną (wcześniej można było również drogą tradycyjną) – na portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej.

Zachowanie ciągłości wypłat

Warto zaznaczyć, że jeśli rodzic złożył wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. Analogicznie w przypadku wniosków złożonych:

  • do 31 maja 2022 r., wypłata nastąpi do 31 lipca tego roku.
  • do 30 czerwca 2022 r., wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
  • po 30 czerwca 2022 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wiele pytań wśród rodziców

Nie wszyscy rodzice zrozumieli jednak, co oznaczają te zmiany. Wielu z nich zdziwiło się faktem, że nie dostali wypłat z początkiem czerwca, o czym świadczą komentarze na jednej z grup w mediach społecznościowych. Można tam znaleźć wiele pytań wyrażających zniecierpliwienie:

„Czy ktoś w Bydgoszczy dostał już 500 plus, na nowy okres? Bo w niektórych miastach już wczoraj było wypłacane.”

Wywołało to szereg upomnień ze strony innych świadczeniobiorców. Wskazywali, by pytający uzbroili się w cierpliwość, bo każdy, kto prawidłowo wypełnił wniosek i pilnował terminów, otrzyma środki.

„Jedno mnie zastanawia, czy każdy tutaj aby żyje z socjalu i czeka ładnie na 500+? Wiem że życie jest drogie ale codziennie klika razy dziennie jedno i to samo pytanie, kiedy kasa kiedy kasa…”