Czarna wizja dotycząca polskich emerytur! 30- i 40-latkowie już powinni zacząć się martwić?

Patrycja
Newsy
30.05.2022 12:12
Czarna wizja dotycząca polskich emerytur! 30- i 40-latkowie już powinni zacząć się martwić?

Ekonomiści biją na alarm! Dzisiejsi 30- i 40-latkowie powinni zacząć się martwić. Ich emerytury w ciągu następnych dwóch lub trzech dekad mogą stanowić jedynie 25% ich ostatniego wynagrodzenia…

30- i 40-latkowie już powinni zacząć martwić się o emerytury

Ekonomiści alarmują, że pokolenie, które jest teraz w okresie produkcyjnym, czyli dzisiejsi 30- i 40-latkowie muszą liczyć się z tym, że ich emerytury z ZUS będą o wiele niższe. Mogą stanowić zaledwie 25% ostatniego wynagrodzenia, podczas gdy teraz wynoszą około 50%.

"Kobiety otrzymają jeszcze mniej”

Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych ostrzega, że „Kobiety otrzymają jeszcze mniej. Jest to związane z przerwami w pracy dotyczącymi wychowywania dzieci i niższymi od mężczyzn zarobkami".

Ekonomiści ostrzegają: to nie wystarczy na godne życie

Według ekonomistów to nie wystarczy na stabilne i godne życie na emeryturze. Młodzi ludzie już teraz powinni zacząć myśleć o tym, z czego będą żyć w przyszłości… Najważniejsze ich zdaniem to zacząć już teraz zacząć zastanawiać się nad zabezpieczeniem swojej emerytury.

Zdjęcie Czarna wizja dotycząca polskich emerytur! 30- i 40-latkowie już powinni zacząć się martwić? #1

Istnieje kilka możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości

Małgorzat Rusewicz opowiada o instrumentach służących długoterminowemu gromadzeniu oszczędności na emeryturę. Tworzą one tzw. III filar systemu emerytalnego. Są to:

  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)
  • IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)

Jak działa IKE?

„Dzięki IKE możemy rozpocząć oszczędzanie już w wieku 16 lat. Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2021 r. limit ten wyniósł 15 tys. 777 zł, natomiast w 2022 r. – 17 tys. 766 zł".

Jak działa IKZE?

"Limit maksymalnej wpłaty wynosi 1,2-krotność przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego. W 2022 r. limit wpłat na IKZE wynosi 7 tys. 106 zł 40 gr dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w 2022 r. będą mogły wpłacić na IKZE maksymalnie 10tys. 659 zł 60 gr".

III filar systemu emerytalnego

Konta IKE i IKZE można założyć przez zakłady ubezpieczeń na życie, dobrowolne fundusze emerytalne,  banki, czy fundusze inwestycyjne. Minimalny czas udziału w programach wynosi 5 lat (nie muszą następować po sobie).

Wypłata środków z konta IKE może nastąpić po ukończeniu 60. roku życia lub 55 lat, w przypadku osób, które mają prawo do wcześniejszej emerytury. Natomiast środki zgromadzone na IKZE można wypłacić dopiero po ukończeniu 65 lat.

W obu przypadkach wpłacone środki podlegają dziedziczeniu.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną