W 2023 roku płaca minimalna pójdzie w górę! I to aż dwa razy!

Katarzyna

Podatki

24.05.2022 21:20

W 2023 roku płaca minimalna pójdzie w górę! I to aż dwa razy!

Od jakiegoś czasu co roku obserwujemy trend, gdzie płaca minimalna idzie do góry. Okazuje się, że od 2023 roku pensja minimalna wzrośnie, aż dwa razy w ciągu roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę 

Od 2003 roku pensja minimalna co rok zwiększa się, gdzie w 2003 roku było to 800 zł brutto, a w 2021 było to już 2800 zł brutto. Płaca minimalna to najniższe zarobki, jakie może otrzymać pracownik za swoją pracę, jeśli wykonuje ją w ramach umowy o pracę i jest zatrudniony na pełen etat. Dzięki temu jest ujednolicona najniższa wypłata, jaką może zarobić pracownik w Polsce. Z roku na rok wynagrodzenie brutto rośnie i według zapowiedzi szefowej resortu rodziny i polityki społecznej w 2023 roku, również będzie można liczyć na jej wzrost.

Zdjęcie W 2023 roku płaca minimalna pójdzie w górę! I to aż dwa razy! #1

Najniższa krajowa

Każdy pracownik, który zarabia najniższą krajową, na pewno ucieszy się z tej informacji, ponieważ otrzyma większe wynagrodzenie netto. Będzie to więc więcej pieniędzy w kieszeni, które przy obecnej inflacji, wzroście stóp procentowych oraz zwiększonych kosztach życia, na pewno się przydadzą. Nie będą z tego zadowoleni pracodawcy, ponieważ większe wynagrodzenie oznacza, że wzrosną również składki ZUS, które trzeba będzie płacić od wynagrodzenia pracownika.

Projekt nowych wynagrodzeń 

Ogólny wzrost kosztów życia sprawił, że NSZZ 'Solidarność', Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyło do Ministerstwa Finansów projekt z propozycją wynagrodzeń, jakie miałby obowiązywać w 2023 roku. Podwyżka miałaby dotyczyć wszystkich osób zatrudnionych zarówno w sferze budżetowej, jak i prywatnej oraz emerytów i rencistów.

Zdjęcie W 2023 roku płaca minimalna pójdzie w górę! I to aż dwa razy! #2

Projekt NSZZ "Solidarność"

Według propozycji NSZZ „Solidarność” wynagrodzenia powinny wzrosnąć, o nie mniej niż 13,41%. To spowodowałoby, że osoby pracujące w sferze budżetowej mogliby liczyć na wzrost wynagrodzeń nawet o 20%.Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że rząd ma w planach podwyższenie pensji minimalnej do kwoty 3350 zł i ta podwyżka obowiązywałby od 1 stycznia 2023 roku. Spowodowałoby to wzrost wynagrodzenia o 340 zł brutto. Od 1 lipca 2023 natomiast najniższa krajowa wynosiłby już 3500 zł, co byłby kolejną podwyżką o 150 zł brutto. W ogólnym rozrachunku pensja wzrosłaby o 490 zł brutto.