Nadchodzi nowy podatek od nieruchomości. Kto go zapłaci?

Martyna

Podatki

17.05.2022 9:03

Nadchodzi nowy podatek od nieruchomości. Kto go zapłaci?

Ministerstwa Finansów oraz Resort Rozwoju i Technologii zajmuje się projektem ustawy dotyczącej nowego podatku od nieruchomości. O szczegółach poinformowała „Rzeczpospolita”.

 

Zdjęcie Nadchodzi nowy podatek od nieruchomości. Kto go zapłaci? #1

Nowy podatek od niezamieszkałych nieruchomości

Prace nad ustawą trwały już podobno od 2021 roku. Nad projektem pracuje obecnie Resort Finansów i Resort Rozwoju i Technologii.

Celem wprowadzenia nowego podatku od nieruchomości ma być dążenie do rozwiązania problemu niewielkiej podaży mieszkań na rynku, który obserwowany jest równocześnie z rosnącym popytem. Wszystko to przekłada się na kolosalne ceny mieszkań.

Nowy podatek od nieruchomości mieliby płacić właściciele trzeciego i kolejnego NIEZAMIESZKANEGO lokalu.

Chodzi o podatek tylko od trzeciego i kolejnego z posiadanych i niewykorzystywanych (niewynajmowanych innym osobom) mieszkań. 

Oznacza to, że posiadacze dwóch mieszkań, z których jedno z nich byłoby puste i czekało na wynajmujących lub zostało odziedziczone, nie będą musieli płacić podatku.

To na razie propozycja i dopiero okaże się jaki kształt nabierze ostateczny projekt.

Eksperci uważają, że nowy podatek nie powinien obejmować jedynie pustostanów, ale powinien dotyczyć wszystkich mieszkań od trzeciego włącznie.

Dodajmy, że podatek taki funkcjonuje już w Wielkiej Brytanii. Tam właściciele płacą podatek za każdy lokal, który nie jest ich głównym miejscem zamieszkania.

Podobne rozwiązanie ma zostać wprowadzone w Niemczech od 2025 roku.

Eksperci cytowani przez dziennik wskazują, że w Irlandii wprowadzenie takiego podatku przyczyni się do budowy około 300 tysięcy mieszkań, które powstaną do 2030 roku.

Do sprawy odniósł się makroekonomista Marek Lechowicz. Mężczyzna uważa, że głównym zadaniem wprowadzenia nowego podatku ma być zniechęcenie zamożniejszych nabywców do skupowania lokali. Ponadto celem rozwiązania ma być udostępnienie tej puli lokali, tym którym mieszkanie byłoby rzeczywiście potrzebne. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pustostany stanowią w Polsce około 11% mieszkań. „Rzeczpospolita” zawraca uwagę, że większość z nich jest w posiadaniu samorządów.

 

Podatek od nieruchomości w Polsce

Podatek od nieruchomości to należność, którą muszą opłacić użytkownicy wieczyści lub właściciele wyszczególnionych w Ustawie.

Wysokość daniny uzależniona jest nie tylko od powierzchni posiadanej własności, ale też od stawki, która obowiązuje w danej gminie.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022 roku?

Podatek od nieruchomości wynosie średnio w 2022 roku:

  • budynki mieszkalne - 0,89 zł za 1 mkw;
  • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 25,74 zł za 1 mkw
  • budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 5,25 zł za 1 mkw
  • grunty związane z prowadzeniem działalności - 1,03 zł za 1 mkw
  • budynki pozostałe - 8,68 zł za 1 mkw.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości jest ustalana przez rady poszczególnych gmin.

O szczegółach podatku od nieruchomości przeczytasz TUTAJ.

 

Zdjęcie Nadchodzi nowy podatek od nieruchomości. Kto go zapłaci? #2