Koniec stanu epidemii w Polsce! Jak to wpływa na podatki i opłaty? Co się zmieni?

Martyna P.

Podatki

16.05.2022 9:12

Koniec stanu epidemii w Polsce! Jak to wpływa na podatki i opłaty? Co się zmieni?

Poniedziałek 16 maja jest dniem zniesienia stanu epidemii w Polsce. Stan ten zmienia się w stan zagrożenia epidemiologicznego? Co to oznacza w praktyce? Zmieni się wiele kwestii podatkowych. Dziś nakreślimy kilka z nich.

 

Stan epidemii a stan zagrożenia epidemiologicznego

Na wstępie wyjaśnijmy różnice…

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Decyzja o zniesieniu stanu epidemii w Polsce została przedyskutowana na różnych poziomach administracji. Ponadto została przeprowadzona analiza prawna.

Przypomnijmy, że stan epidemii funkcjonuje w Polsce od 20 marca 2020 roku.

 

Koniec ze zwolnieniem z podatku od przychodów z budynków

W związku ze zniesieniem stanu epidemii w Polsce od 1 czerwca zostaje zniesiona możliwość zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Ulga obowiązuje tylko do końca maja 2022.

 

Koniec z obniżoną stawką CIT

Tylko do końca maja będzie obowiązywać prawo do stosowania 5%  PIT/CIT dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. To właśnie maj będzie ostatnim miesiącem, w którym będzie można skorzystać z obniżonej stawki CIT.

 

Limity zwolnień

Do końca roku podatkowego będzie obowiązywać podwyższenie limitów dla niektórych zwolnień z PIT dla świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników.

Są to m. in.

  • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci;
  • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk;
  • zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji - do 3000 zł (inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy o PIT).

 

Zdjęcie Co koniec stanu epidemii oznacza dla podatników? #1

Certyfikaty rezydencji

W związku z funkcjonującym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji nadal zostaną utrzymane.

Okazuje się, że certyfikatem można posługiwać się w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego oraz przez okres dwóch miesięcy po ich odwołaniu, jeśli jego dane nie zostały zmienione.

 

Darowizny

Do końca maja pozostaje prawo do odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji, czy NGO-sów.

 

Biała lista

Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego terminy do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy nadal będą wydłużone do 14 dni.

 

Interpretacja indywidualna

Termin do wydania interpretacji indywidualnej został ustawowo przedłużony o 3 miesiące. Pomimo odwołania stanu epidemii terminy te zostają bez zmian.