Ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?

Martyna P.

Związki

11.05.2022 11:55

Ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?

Stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego jest skomplikowaną procedurą. Proces ten jest przeprowadzany przez trybunał kościelny. Koszt takiego procesu uzależniony jest od kilku czynników tj. ustalenia danej kurii, czy korzystanie z porad prawnika. Ile pieniędzy musimy przeznaczyć, aby uzyskać stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego?

Na wstępie należy podkreślić, że w Kościele katolickim nie można uzyskać rozwodu, czy unieważnienia małżeństwa.

Istnieje jedynie możliwość stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego w momencie jego zawierania.

Stwierdzenie nieważności stosunku małżeńskiego można uzyskać na podstawie wielu powodów, które dzieli się na 3 grupy: przeszkody zrywające, brak formy kanonicznej, wady zgody małżeńskiej.

Najczęściej osoby decydujące się na stwierdzenie unieważnienia ślubu kościelnego powołują się na przesłanki z drugiej grupy tj. problemy psychiczne, zawieranie małżeństwa pod warunkiem, przymus i bojaźń, podstęp przy zawieraniu małżeństwa, poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, symulacja.

 Powodem może być też fakt, że jeden z małżonków po ślubie nie chce mieć dzieci.

Aby ubiegać się o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu biskupiego.

 

Zdjęcie Ile kosztuje proces stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego? #1

Jaki jest koszt stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego?

Koszt takiego procesu zależny jest od kilku czynników i danej sytuacji. Niektóre kurie wymagają uiszczenia opłaty wstępnej przy składaniu wniosku. Jest to koszt około 100-300 złotych.

Okazuje się, że czasem może być potrzebna konsultacja psychologiczna i wydanie przez niego opinii. Są to koszty rzędu od 350 do 500 złotych.

Kolejnym etapem jest proces w sądzie biskupim. W tym momencie trzeba się przygotować na koszty sądowe, które wynoszą zazwyczaj od 1500 do 2000 złotych.

Kwoty te jednak nie podlegają pod konkretne normy Episkopatu, mogą znacznie się różnić w konkretnych kuriach. Prawo kanoniczne nie narzuca żadnych odgórnych zaleceń w tej sprawie.

Można więc stwierdzić, że całkowite koszty stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego to od 2 do 4 tysięcy złotych.

Ponadto można skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w załatwieniu sprawy. Jednak wiąże się to z dodatkowymi wysoki kosztami. Radcy prawni zwykle za tego typu sprawy pobierają opłatę „za sprawę”, a nie za godzinę.

Warto dodać, że koszty te można rozłożyć na raty. Jeśli małżonków nie stać na uiszczenie całości opłaty, jej znacząca część często podlega umorzeniu.

Zdjęcie Ile kosztuje proces stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego? #2