Rodzice dostaną 5 dni opieki na dziecko. Kiedy w życie wejdą nowe przepisy?

Patrycja

Newsy

26.04.2022 21:24

Rodzice dostaną 5 dni opieki na dziecko. Kiedy w życie wejdą nowe przepisy?

Za sprawą specjalnej unijnej dyrektywy „work-life balance”, w 2022 roku szykują się zmiany w urlopach dla rodziców. Dostaną 5 dni opieki na dziecko! Dyrektywa ma być wsparciem rodzin, jako odpowiedź na rosnące tempo życia i możliwość pogodzenia obowiązków domowych z zawodowymi. Dowiedz się więcej na temat nowych przepisów.

Zdjęcie Rodzice dostaną 5 dni opieki na dziecko. Kiedy w życie wejdą nowe przepisy? #1

Specjalna dyrektywa „work-life balance” wparciem dla rodzin

W 2019 roku Parlament Europejski przyjął specjalną dyrektywę „work-life balance”, której celem jest wsparcie rodzin w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. Ustawa ma zapewnić rodzinom wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu dzieci, a także większą elastyczność urlopową i pozwolić na godzenie obowiązków zawodowych z domowymi.

Zmiany w urlopach dla rodziców w 2022 roku

W związku z tym szykują się zmiany w urlopach dla rodziców. Już w tym roku dostaną oni pięć dni opieki na dziecko do ukończenia przez nie 14. roku życia.

Aktualnie kwestię opieki nad dzieckiem, reguluje kodeks pracy. Z artykułu 188. wynika, że „Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Rodzice dostaną 5 dni opieki na dziecko

Jednym z nowych rozwiązań jest wydłużenie urlopu opiekuńczego do 5 dni. Te przepisy są bardziej korzystne, niż te dotychczas obowiązujące w naszym kraju.

Oznacza to, że rodzice zyskają aż 3 dodatkowe dni wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem. Urlop ten będzie także przysługiwał krewnym zamieszkującym to samo gospodarstwo domowe. Chodzi o dziadków, macochy, czy ojczymów.

Jak skorzystać z dni opieki?

Jeśli rodzic chce skorzystać z dni opieki na dziecko, powinien złożyć wniosek do pracodawcy, wskazując konkretne dni lub godziny.

Za dni te pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie, tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Polska ma czas do sierpnia 2022 roku, żeby przystosować prawo do unijnych zapisów. Zatem jeszcze w tym roku rodzice skorzystają z nowego przywileju.