Kiedy można wycinać drzewa na własnej działce?

Katarzyna

Ogród

26.04.2022 18:18

Kiedy można wycinać drzewa na własnej działce?

Czy drzewa na własnej działce można wycinać cały rok według własnego uznania? Okazuje się, że nie i są do tego przewidziane odgórne terminy.

Zdjęcie Kiedy można wycinać drzewa na własnej działce? #1

Bez pozwolenia 

Osoby, które posiadają na swojej działce drzewa, nie muszą zawsze występować z wnioskiem o pozwolenie na ich wycinkę. Należy jednak pamiętać, aby pień ścinanego drzewa na wysokości 5 cm nie przekraczał danej grubości. Grubość ta różni się dla wybranych gatunków drzew. Dla:

a) topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego jest to 80 cm,

b) kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego jest to 65 cm,

c) pozostałych gatunków drzew jest to 50 cm.

Przepisy prawa 

Według prawa m.in. nie trzeba występować również o zezwolenie na wycinkę:

1) krzewu albo krzewów, które rosną w skupisku i które nie zajmują powierzchni większej niż 25 m2;

2) krzewów, które znajdują się na obszarze pokrytym roślinnością ozdobną, które nie znajdują się jednak w pasie drogowym drogi publicznej lub które nie rosną na terenie, który jest wpisany do rejestru zabytków,

3) drzew czy krzewów, które rosną na posesji właściciela i nie są usuwane w celu wykorzystania ich w działalności gospodarczej,

4) drzew lub krzewów, które są usuwane w celu przywrócenia gruntów do użytkowania w gospodarstwie rolny,

5) drzew i krzewów, których usunięcie ma ułatwić funkcjonowanie ogrodu botanicznego lub zoologicznego.

Zdjęcie Kiedy można wycinać drzewa na własnej działce? #2

Gniazda ptaków 

Jeśli chcemy wyciąć drzewo, to musimy wziąć pod uwagę również to, czy dane drzewo nie jest zamieszkałe przez ptaki. Jedno rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt mówi, że nie wolno niszczyć gniazd, siedlisk i ostoi, które są miejscem do rozrodu czy wychowu młodych oraz migracji, czy żerowania gatunków ptaków, które są objęte ścisłą lub częściową ochroną. Do tych gatunków zalicza się m.in. dzięcioł zielony, dzięcioł duży, wilga, sójka, kawka, gawron, wróbel, pliszka czy zięba.

Odpowiednie terminy 

Na usunięcie drzewa z posesji, na którym zadomowiły się ptaki, mamy dwa terminy:

• od 16 października do 28 lutego można usuwać gniazda z budek dla ptaków i ssaków,

• od 16 października do 28 lutego można usuwać gniazda ptasie z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli podyktowane są względami bezpieczeństwa oraz względami sanitarnymi.